Ocena brak

Czym jest hodowla owiec?

Autor /Timur Dodano /31.01.2012

Owce dobrze znoszą warunki, które byłyby zbyt surowe dla bydła. Można je wypasać na stromych górskich stokach, czego przykładem są stada owiec w Szkocji i północnej Anglii czy w naszych Tat­rach, ale także na nizinach. Mogą dość długo oby­wać się bez wody i znajdują wystarczająco dużo pożywienia na przesuszonych pastwiskach. Są rów­nież wytrzymałe na chłód, dlatego chętnie są hodo­wane w miejscach o tak surowym klimacie jak Falklandy czy Szetlandy. W krajach o klimacie umiarkowanym, z wyraźnie oddzielonymi porami roku, owce spędzają zimę w pomieszczeniach zamkniętych, tzw. owczarniach, gdzie są karmio­ne mieszankami zbożowymi. W krajach z bardzo łagodnymi zimami, np. w Nowej Zelandii, owce mogą przebywać na pastwiskach przez cały rok.

Wielu pasterzy spędza większość czasu na przepę­dzaniu bydła z pastwisk zimowych na letnie i z po­wrotem. Takie wędrówki najczęstsze są w regio­nach górskich, na przykład w Alpach w Europie, albo w Alpach Południowych w Nowej Zelandii. Pasterze przemierzają tam ze swoimi stadami wiele kilometrów górskich ścieżek.
Na całym świecie jest ponad miliard owiec. Są kraje, w których ich liczba przewyższa liczbę mieszkańców. Największym hodowcą owiec na świecie jest Australia. W tym 17-milionowym kraju żyje ponad 160 milionów owiec, z czego więcej niż jedna trzecia hodowana jest w jednym tylko stanie - Nowej Południowej Walii. Krajem, w któ­rym na jednego mieszkańca przypada najwięcej, bo aż 17 owiec, jest Nowa Zelandia.
Hodowla owiec popularna jest również w Rosji, na Ukrainie i w innych krajach byłego Związku Radzieckiego, w Chinach, Indiach, Turcji, Iranie, Republice Południowej Afryki, Argentynie i Pa­kistanie. Po Australii i Azji najwięcej owiec hodu­je się w Afryce. Ponad połowa afrykańskich państw posiada znaczące stada tych zwierząt.
Znanych jest ponad 800 ras owiec. Dawniej ho­dowano je głównie z powodu ich wełny, obecnie duże znaczenie ma również ich mięso. Pewne rasy dają zarówno dobrą wełnę, jak i smaczne mięso. Jeszcze inne trzymane są dla mleka. Niewątpliwą zaletą wielu odmian jest wytrzymałość na wahania temperatury - równie dobrze czują się w dni chłod­ne, jak i gorące.

Podobne prace

Do góry