Ocena brak

Czym jest historia- esej

Autor /Rearpypeelime Dodano /06.10.2005

Czym jest historia ? Wbrew pozorom wcale nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. To pytanie może zadać sobie cały świat, każde państwo lub region, rodzina i pojedynczy człowiek. A każda z tych odpowiedzi może być inna , ponieważ różne mogą być interpretacje i odpowiedzi na tak zadane pytanie. Temat ten jest bowiem bardzo rozległy i tak szeroki że jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Aby choć trochę zrozumieć czym jest historia potrzeba na to bardzo głębokich i długich przemyśleń.
Pierwszą z nich jest to, że historia jest nauką , która bada dzieje ludzkości. Jej głównym zadaniem jest zbadać i opisać rozwój społeczny, kulturowy i państwowy całego świata. Ma ona przez to stale do czynienia z człowiekiem jako osobą społeczną. Przez to dziedzina muzy Klio jak żadna inna dziedzina nauki ma ogromny wpływ na losy świata, regionu, człowieka.
Zastanówmy się jaka rolę historia odgrywa w życiu świata, państwa czy regionu ? Znajomość rzetelnej wiedzy historycznej pomaga zrozumieć i zaakceptować złożoność i zróżnicowanie świata. Poznanie historii pozwala lepiej zaznajomić się i docenić wielość form rozwoju człowieka. Uczy też postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i cywilizacyjnej. Dla każdego państwa czy nacji jest świadectwem tożsamości, swego rodzaju „dowodem osobistym” . Dzięki poznawaniu dziejów możemy dokonać lepszej analizy czasów współczesnych, choć nie daje nam ona gotowych rozwiązań. Często też to wyciąganie wniosków z historii bywa różne i nie zawsze zgodne z działaniem dla dobra ludzkości. Mówi się że „historia nie powtarza się nigdy” .Może tak i jest, ale dla mnie ważne jest, aby nauka płynąca z historii dla polityków i osób rządzących obecnie światem była swego rodzaju drogowskazem prowadzącym do rozwiązywania konfliktów i dająca społecznościom równy rozwój. A że tak się nie dzieje świadczą obecne konflikty, wojny i działania terrorystyczne.
A teraz zadam jeszcze inne pytanie. Jaką rolę spełnia historia w moim życiu, w życiu mojej rodziny? Czy może ona nas natchnąć do działania ? Czy dzięki znajomości historii możemy zmienić stosunek do pewnych spraw? Spojrzeć na świat z innej perspektywy?
Nauka muzy Klio wymaga szczególnie wielkiej masy wiadomości i umiejętności. Jest ona bowiem spoiwem wielu nauk społecznych i nie tylko. Historia uczy mnie wytrwałości i konsekwencji. Nauczyła mnie też patrzeć na świat nie tylko w jednoznacznych barwach. Poznając dzieje mojej rodziny z przekazów rodziców czy dziadków i wpływu wydarzeń historycznych na ich losy choćby w XX w pomaga mi to zrozumieć postawy poszczególnych jej członków. Dzięki jej znajomości pozwala nabrać dystansu wobec postaw ludzi oraz rzeczywistości w której przyszło im żyć.
Czy historia może natchnąć nas do działania. Wydaje mi się , że powinna. Obserwując postawy ludzi, którzy już zapisali się na kartach historii możemy iść ich śladami. Ale możemy też zmienić swój stosunek do wydarzeń i osób. Spojrzeć na wszystko z innej perspektywy i oceniać wydarzenia historyczne według własnych przemyśleń. Historia powinna uczyć nas odpowiedzialności, a także umiejętności dostrzegania możliwych konsekwencji cudzych i własnych działań .
Czym historia jest dla mnie? Jest to dziedzina nauki, którą wybrałem jako kierunek swojego wykształcenia. Jest ona pasją , czymś co interesowało mnie zawsze odkąd pojawiła się w szkole. Ogromny wpływ na moje zainteresowanie dziedziną muzy Klio miały przekazy, opowieści, które słyszałem w domu rodzinnym. Interesowało mnie wszystko co było związane z historią mojej rodziny. Oglądając stare pamiątki, słuchając opowiadań osób starszych połknąłem „bakcyla” nauki historii, tej dziedziny której mówią że jest nauczycielką życia . Na koniec chcę przytoczyć cytat z „Gazety Wyborczej” . „ Znakomity hiszpański badacz doby nowożytnej historyk profesor Antonio Dominguez Ortiz w jednej ze swoich wypowiedzi zapytany o to, czym jest historia bez wahania odpowiedział , że zamiast próbować historię zdefiniować lepiej jest po prostu nią żyć. „

Do góry