Ocena brak

Czym jest handel

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

Z handlem mamy do czynienia na każdym szczeblu rozwoju społeczeństw; obrót towarami odbywa się w małym wiejskim sklepiku i na międzynarodowej giełdzie. Korzenie współczesnego handlu tkwią w handlu wymien­nym, a sięgając jeszcze głębiej -w tradycji wymiany darów w społeczeństwach pierwotnych.
Handel jest najważniejszym elementem gospodarki współczesnego świata. To on umożliwia wymianę towarów zarówno na rynku wewnętrznym, jak i pomiędzy narodami. W obrocie międzynarodowym sprzedaje się nad­wyżki produkowanych dóbr. a za uzyskane pienią­dze można kupić towary deficytowe. Na przykład kraje arabskie dysponują takimi zasobami ropy naf­towej, że same nigdy nie zdołałyby ich zużyć, a jednocześnie nie mają przemysłu motoryzacyj­nego ani elektronicznego. Dlatego też eksportują nadwyżki ropy. a za zarobione pieniądze kupują samochody, lodówki, telewizory i inne artykuły przemysłowe wyprodukowane głównie w Stanach Zjednoczonych. Japonii i Niemczech.
Tak to wygląda na poziomie międzynarodowym. Handel funkcjonuje także, a może nawet przede wszystkim, na szczeblu lokalnym. Rolnicy sprze­dają swoje płody hurtownikom i przetwórcom, ci z kolei rozprowadzają je w sieci supermarketów i małych sklepików, w których zaopatrują się kon­sumenci. Redukcje sprzedają miejsca w gazetach, na których można umieścić reklamę, w komisach można kupić rzeczy, które komuś przestały już być potrzebne. Przedmiotem wymiany może być nie tylko towar, ale i praca. W zamian za pracę otrzy­muje się wynagrodzenie. Wszystkie te działania są transakcjami handlowymi w szerokim rozumieniu tego słowa.

Podobne prace

Do góry