Ocena brak

Czym jest górnictwo odkrywkowe?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Jeżeli węgiel znajduje się blisko powierzchni ziemi, tak jak w wielu miejscach w Australii czy w Stanach Zjednoczonych, wydobywa się go w kopalniach odkrywkowych. Metoda ta stosowana jest również przy eksploatacji złóż węgla brunatnego we wschodniej Europie. W Wielkiej Brytanii kopal­nie odkrywkowe mają średnio trzydzieści trzy metry głębokości. W najgłębszej tego typu kopal­ni w Niemczech eksploatuje się węgiel na głębo­kości 325 metrów.
Budowa kopalni odkrywkowej to poważna ingerencja w środowisko naturalne. Roboty górni­cze rozpoczynają się od usunięcia wierzchnich warstw gleby i skał, które odrzucone na sąsiadu­jące tereny tworzą olbrzymie hałdy.
Węgiel wydobywa się przy pomocy gigantycz­nych koparek. Największe maszyny używane w Wielkiej Brytanii są w stanie pomieścić za jed­nym razem dwa samochody osobowe. Są również zdolne do udźwignięcia ładunku o łącznej masie 100 ton. Największa koparka na świecie pracuje w kopalni węgla brunatnego w niemieckim mie­ście Hambach. Jest ona w stanie udźwignąć trzy­naście tysięcy ton ładunku.
Gdy pokłady węgla w kopalni odkrywkowej zostaną wyczerpane, podejmuje się działania ma­jące na celu przywrócenie zniszczonemu środowi­sku pierwotnego stanu.

Podobne prace

Do góry