Ocena brak

Czym jest górnictwo głębinowe?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

W Europie podstawowym sposobem eksploatacji złóż węgla jest górnictwo głębinowe. W Stanach Zjednoczonych metodą tą wydobywa się około o 40%, natomiast w Australii około 50% węgla.
Zdarza się, że pokłady znajdują się na bardzo dużej głębokości. W Wielkiej Brytanii najgłębsze eksploatowane pokłady znajdują się na głęboko­ści 1300 metrów. Aby umożliwić połączenie z dol­nymi pokładami buduje się pionowe szyby, który­mi górnicy zjeżdżają w dół lub wracają na górę. Tą samą drogą transportuje się na powierzchnię wydobyty minerał. Sama podziemna kopalnia mo­że zajmować wielki obszar, a specjalne kolejki wożą górników od szybu do ściany węgla, poko­nując wielokilometrowe odległości.
W przypadku złóż położonych na mniejszej głębokości buduje się szyby pochyłe, tzw. sztol­nie, którymi górnicy zjeżdżają w dół i z powrotem, węgiel zaś transportowany jest na taśmociągu.
Samo wydobycie odbywa się za pomocą dwóch podstawowych technologii. Pierwsza z nich, me­toda filarowa, stosowana głównie w Stanach Zjednoczonych, polega na drążeniu złoża, przy jedno­czesnym pozostawieniu części węgla w postaci filarów zabezpieczających strop. Przy zastosowa­niu tej metody znaczna część pokładu pozostaje jednak pod ziemią.
O wiele efektywniejsza jest metoda stosowana w Europie i powoli wprowadzana w Stanach Zjed­noczonych polegająca na kopaniu dwóch rów­noległych tuneli w odległości około dwudziestu metrów. Specjalne maszyny górnicze wybierają węgiel między tunelami, z tym że w miarę prze­suwania się w głąb pokładu, przekopane tunele, nie podparte filarami, zawalają się. Przy zastoso­waniu tej metody, można wydobyć aż dziewięć­dziesiąt procent istniejącego węgla.

Podobne prace

Do góry