Ocena brak

Czym jest dzikie ptactwo?

Autor /Timur Dodano /31.01.2012

Na dzikie ptactwo poluje się w celu pozyskania mięsa i dla sportu. Ustawiczne polowania w nie­których rejonach wraz z postępującą degradacją środowiska i wymieraniem innych mieszkańców ekosystemu zagrażają istnieniu wielu gatunków ptaków. W wielu państwach wydano w związku z tym przepisy ograniczające liczbę sztuk prze­znaczonych do odstrzału. Niektóre gatunki, na przykład bażanty, głuszce i kuropatwy, hoduje się specjalnie, aby dostarczyć myśliwym wystarczającą ilość sztuk przeznaczonych na odstrzał.
Walory smakowe mięsa ptactwa dzikiego skło­niły wielu farmerów do wdrożenia hodowli nie­których gatunków. Bażanty i przepiórki można ho­dować w takich samych warunkach jak brojlery, chociaż w mniejszych ilościach. Perliczka żyjąca w stanie dzikim w Afryce może być również pta­kiem hodowlanym. Mięso i jaja tego gatunku uwa­żane są za przysmak.

Podobne prace

Do góry