Ocena brak

Czym jest dla mnie polityka?

Autor /Gelsduews Dodano /01.12.2007

CZYM JEST DLA MNIE POLITYKA?


Refleksja nad polityką jest celem samym w sobie, dlatego uważam, że w trakcie przemyśleń o polityce od czasu do czasu należy zatrzymać się i zadać sobie pytanie o swoje poglądy na temat natury człowieka i o wynikające z tego skutki dla własnych idei politycznych. Najprostszym sposobem aby zdefiniować pojęcie polityki jest sięgnięcie do źródeł. Z greckiego politike oznacza sztukę rządzenia państwem, natomiast politea również z greki można interpretować jako organizację społeczeństwa pozostającego pod określoną władzą, w szczególności państwową. Taka interpretacja wskazuje na państwo, jako centralną kategorię polityki. Związek państwa i polityki uwidacznia się szczególnie, gdy będziemy utożsamiali państwo z aparatem władzy państwowej. Niewątpliwym faktem jest, że państwo to centralna a zarazem najbardziej uniwersalna organizacja społeczeństwa jako całości, zwanego często społeczeństwem globalnym. Uważam, że polityka jest sztuką rządzenia państwem oraz utrzymywania i rozwijania stosunków międzynarodowych.
W myśl tych zasad mogę stwierdzić, iż polityka jest działaniem, często również kojarzona z władzą, co w sumie można interpretować jako działanie władzy, gdzie jednym z ważniejszych celów jest ułatwienie i poprawienie bytu obywateli państwa. Tak więc polityka jest przede wszystkim planowym i zorganizowanym dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy. Powszechnie panujące przekonanie, w którym przedstawiciele sfery politycznej powinni być wzorem, na którym społeczeństwo może opierać swoje własne postępowanie i sposób bycia najczęściej jest jedynie definicją nie mającą żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Błędne decyzje, nieumiejętność reprezentowania godnie swojej osoby oraz niejednokrotnie wizerunek pozostawiający wiele do życzenia są czynnikami, które sprawiają, że rodzi się w nas niechęć do polityki. Trzeba pamiętać, iż pojęcia takie jak: wolność, sprawiedliwość, pokój, dobro powszechne, ludowładztwo, a także odpowiadające tym wartościom, przynajmniej w naszym wyobrażeniu, instytucje polityczne stanowią bądź przedmiot obserwacji, bądź tworzą idealno-typowe układy odniesienia dla rzeczywistych poglądów, postaw i działań ludzkich.
Warto więc aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym, lub chociaż zająć się myśleniem o polityce, które pomaga nam osiągnąć poziom człowieczeństwa, jakiego nie można osiągnąć w żaden inny sposób. Nie możemy przecież wierzyć w każde skierowane do nas słowo, a także w to, co akurat nam odpowiada. Musimy brać pod uwagę istniejące dowody oraz przestrzegać zasad logiki, kształtując w ten sposób swoją świadomość społeczną oraz ukierunkowując własne wartości ideologiczne. Śmiem twierdzić, że w dzisiejszych czasach niema człowieka, który mógłby powiedzieć, że znajduje się poza zasięgiem oddziaływania polityki. Nawet gdy sam nie przejawia żadnego zainteresowania polityką, musi uznawać i respektować decyzje podejmowane przez władze polityczne.
Myślę, że polityka była, jest i będzie koniecznością a zarazem potrzebą człowieka. Jest swego rodzaju drogowskazem a zarazem ograniczeniem działań we wszystkich sferach życia społecznego. Państwo stwarza człowiekowi wyznaczone ramy istnienia, jest czymś więcej niż jednostką opiekuńczą, która za tę cenę wymaga od człowieka posłuszeństwa i lojalności.

Bibliografia:
1. F. Ryszka, O pojęciu polityki, Warszawa 1992,
2. G. Tinder, Myślenie polityczne, Warszawa 1995.

Do góry