Ocena brak

Czym jest „Depresja krótkiego dnia"?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Depresja krótkiego dnia", zwana także „depresją zimową", jest spowodowana brakiem światła typowym dla miesięcy zi­mowych. Stan ten opisano dopiero sto­sunkowo niedawno. Do objawów, poja­wiających się zwykle jesienią i znikających na wiosnę, należą uczucia depresyjne, przemęczenie i potrzeba spożywania wę­glowodanów. Leczenie tego zaburzenia, polegające na przebywaniu pacjenta w jasno oświetlonym pomieszczeniu co­dziennie rano przez dwie do czterech godzin, jest podobno skuteczne w 80%. Bardzo ważny jest rodzaj światła - powin­no ono mieć właściwości zbliżone do natu­ralnego światła dziennego.

Podobne prace

Do góry