Ocena brak

Czym jest depresja

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Gdyby depresję zdefi­niować tylko na podstawie objawów, można by ją opisać jako chorobę charakteryzującą się brakiem radości - albo, jak to określił pewien profesor bio­logii - utratą „zdolności zachwycania się zacho­dami słońca".
Depresje można podzielić na wywołane przez widoczny czynnik zewnętrzny (czyli reaktywne) albo nie mające uchwytnej przyczyny (czyli endo­genne). Do depresji reaktywnej mogą doprowadzić ciężkie urazy psychiczne lub trudna sytuacja życio­wa, na przykład śmierć bliskiej osoby. Objawami są smutek i przygnębienie, ale rokowanie jest po­myślne. Tego rodzaju depresje są często postrzega­ne przez otoczenie jako zachowanie zrozumiale
w tej wyjątkowej, tragicznej sytuacji, ale zdarza się, że trudne doświadczenia zapoczątkowują chorobę. Tymczasem depresja endogenna wynika z samej konstrukcji psychiki pacjenta. Tutaj roz­różnia się trzy możliwe przyczyny choroby: gene­tyczne, biochemiczne i psychologiczne.

Podobne prace

Do góry