Ocena brak

Czym jest bydło?

Autor /Timur Dodano /31.01.2012

Od tysięcy lat krowy uważane są za najważniejsze spośród udomo­wionych przez człowieka zwierząt. Są zwierzętami pociągowymi, źródłem pokarmu, skór, a w wielu krajach oznaką bogactwa.
Obecnie niektórzy naukowcy skłonni są wi­dzieć w bydle raczej zagrożenie dla środo­wiska naturalnego niż źródło dobrobytu dla jego posiadaczy. Krytykują współczesne spo­soby hodowli bydła z ekonomicznego punktu wi­dzenia, uważając je za znacznie mniej opłacalny sposób wykorzystania ziemi niż uprawa roślin.
Współczesne bydło domowe należy w więk­szości do dwóch gatunków. Gatunek Bos taurus obejmuje rasy pochodzenia europejskiego, a Bos indicus garbate rasy zebu i brahman z południowej Azji i Afryki.
Bawoły to odrębna, choć spokrewniona z byd­łem domowym grupa zwierząt. Bawół afrykański występuje w pobliżu zbiorników wodnych połu­dniowej i wschodniej Afryki, bawół indyjski za­mieszkuje bagniste okolice południowej i wschod­niej Azji. Silne i odporne, mogą one znieść skrajne mrozy i upały. Bawół domowy jest udomowioną odmianą bawoła indyjskiego. Hodowany jest dla mięsa, mleka, skór, a także jako zwierzę pociągo­we i juczne. Rogi wielkorogich ras w Chinach służą do wyrobu galanterii i pamiątek. Czasami do bydła zaliczane są również charakterystyczne niegdyś dla prerii Ameryki Północnej bizony; zamieszku­jące Tybet, w części udomowione jaki; gaury znane w formie udomowiomej jako gajale oraz bantengi z tropikalnych lasów Azji Południowej, udomo­wione na indonezyjskiej wyspie Bali i znane pod nazwą bydło bali.
Za wyjątkiem buhajów (samców rozpłodowych) bydło jest spokojne i posłuszne. Samce hodowane są jako zwierzęta pociągowe lub tuczone na mięso, krowy wielu gatunków dają bogate w składniki od­żywcze mleko.
Bydło zostało udomowione ponad 9 tysięcy lat te­mu w Azji. Bawół wodny służył ludziom w Chi­nach i innych częściach wschodniej Azji już ponad 6 tysięcy lat temu. W tym samym czasie w Anatolii, na obszarze dzisiejszej Turcji, udomowiono zwie­rzęta, od których pochodzą dzisiejsze krowy. Zebu udomowiono w starożytności w Azji.
Jednym z przodków współczesnych krów był tur. Zamieszkiwał pierwotne lasy mieszane Europy. Najdłużej zachował się na terenie Polski i chociaż jako zwierzyna królewska objęty był ochroną -został wytrzebiony. Ostatni tur padł w 1627 roku.

Podobne prace

Do góry