Ocena brak

Czym charakteryzuje się władza sądownicza. Co należy do zadań sądów konstytucyjnych?

Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012

 

Szczególne znaczenie w państwach demokratycznych nabrało sądownictwo konstytucyjne, pełniące funkcje nadzorcze wobec innych organów państwowych. Do zadań sądów konstytucyjnych należy przede wszystkim:

-Badanie zgodności z konstytucją ustaw stanowionych przez parlament

-Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między różnymi organami państwa (przez interpretacje odpowiednich zapisów konstytucyjnych)

-Stwierdzanie przypadków naruszania podstawowych praw jednostki przez organy państwa

Podobne prace

Do góry