Ocena brak

Czym charakteryzuje się publiczność

Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012

Publiczność - stanowią ją ludzie w tym samym lub zbliżonym czasie odbierający w celach rekreacyjnych bądź informacyjnych identyczny przekaz, czyli treść wyrażoną słownie, dźwiękiem albo obrazem. Pojawienie się środków masowego komunikowania dodatkowo i to poważnie skomplikowało zdefiniowanie publiczności oraz rozszerzyło jej problematykę na zagadnienia wzbudzające sporo wątpliwości.

Dzięki środkom masowego komunikowania został dokonany podział publiczności na zebraną i rozproszoną. Publicznością zebraną nazywamy skupienie pewnej liczby osób w celach rekreacyjnych lub informacyjnych, czyli oczekujących na przeżywanie podobnych bodźców lub zainteresowanych tą samą kwestią. Osoby te cechuje i zbliża podobieństwo lub wspólnota zainteresowań oraz gotowość do podobnych reakcji, jakimi są oklaski, podziw, okrzyki itp. Gotowość publiczności do identycznych zachowań sprawia, że z łatwością może się ona przekształcić w tłum. Dotyczy to głównie amorficznych publiczności, jakimi są zgromadzeni na stadionach kibice czy widzowie.

Podobne prace

Do góry