Ocena brak

Czym była geologiczna mapa Williama Smitha?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Istotnym wkładem do zrozumienia dziejów Ziemi mógł się poszczycić brytyjski inżynier, William Smith (1769-1839), który pracował przy budowie kanałów transportowych w czasach rewolucji przemysłowej. Gdy robotnicy kopali rowy, Smith kolekcjonował wydobyte przez nich skamieliny. Po pewnym czasie zauważył, że każdy rodzaj skamieliny odpowiada konkretnej, zawsze tej samej warstwie skalnej. Zaobserwował również, że warstwy owe występują zawsze w tym samym porządku, a każda z nich zawiera charaktery­styczny dla siebie zestaw skamielin.
Na tej podstawie sformułował tezę, że bez względu na usytuowanie, skały zawierające te same skamieliny są w podobnym wieku oraz, że młodsze warstwy spoczywają na starszych, cho­ciaż nie można dokładnie określić, ile lat dzieli je od siebie. Na podstawie swych badań i obserwa­cji, Smith opublikował w 1815 roku geologiczną mapę Anglii oraz Walii. Mapa przedstawiała widoczne na powierzchni skały i określała ich względny wiek - od najstarszej do najmłodszej.

Podobne prace

Do góry