Ocena brak

Czym był Wielki Wybuch?

Autor /Regal Dodano /31.01.2012

Według przyjętej powszechnie teorii Wielkiego Wybuchu Wszechświat naro­dził się 15 miliardów lat temu na skutek potęż­nej eksplozji. To niezwykłe wydarzenie dało początek nie tylko materii, ale i energii, przestrze­ni, i czasowi. Na pytanie, co było przed Wiel­kim Wybuchem odpowiedź jest jedna - nic.
Zdaniem naukowców, Wszechświat tuż po Wielkim Wybuchu był bardzo mały i bardzo go­rący, wypełniały go tylko cząstki promieniowa­nia. Dopiero po mniej więcej 10 sekundach po­wstały cząstki elementarne - protony, neutrony i elektrony - jednakże na narodziny atomów wodoru i helu trzeba było czekać jeszcze kilka­set tysięcy lat, aż Wszechświat bardzo się roz­szerzył i oziębił.

Skoro Wielki Wybuch miał miejsce 15 miliar­dów lat temu, do dzisiaj Wszechświat powinien wystygnąć do temperatury około -270°C, 3K -trzech stopni powyżej zera absolutnego - i tak jest w istocie. Posługując się radioteleskopami astronomowie zarejestrowali dochodzący z przestrzeni szum, czyli tzw. promieniowanie tła, które odpowiada dokładnie tej temperaturze.
Ich zdaniem jest to właśnie pozostałość po Wielkim Wybuchu.

Nikt nie wie, co czeka Wszechświat. Na razie wydaje się, że jego rozwój, rozpoczęty Wielkim Wybuchem, trwa nadal, natomiast w odległej przyszłości możliwe są dwa rozwiązania.
Jedno zakłada, że rozwój będzie trwać nie­przerwanie, aż zanikną wszystkie gwiazdy i ga­laktyki, a energia całkowicie się rozproszy - jest to tzw. koncepcja otwartego Wszechświata. Drugie, że pewnego dnia rozwój zatrzyma się i Wszechświat zacznie się kurczyć, aż w końcu skończy żywot Wielkim Krachem. Jest to tzw. koncepcja Wszechświata zamkniętego. Być mo­że, że nastąpi kolejny Wielki Wybuch, w któ­rym powstanie nowy ekspandujący Wszech­świat, kolejne ogniwo w nieskończonym cyklu rozszerzania się i kurczenia Kosmosu.

Podobne prace

Do góry