Ocena brak

CZY ZACHOWANIE SIĘ POKRZYWDZONEGO STANOWI KODEKSOWĄ DYREKTYWĘ WYMIARU KARY I ŚRODKÓW KARNYCH? CO NALEŻY ROZUMIEĆ PRZEZ ZACHOWANIE SIĘ POKRZYWDZONEGO?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Jedną z okoliczności mających wpływ na wymiar kary i środków karnych jest zachowanie pokrzywdzonego po zaistnieniu przestępstwa, a zwłaszcza mediacja przeprowadzona po między pokrzywdzonym a sprawcą i zawarta w jej wyniku ugoda. Przyczynienie się pokrzywdzonego do zaistnienia przestępstwa jest ustawową okolicznością istotną dla wymiaru kary i środków karnych.

Pod pojęciem „zachowania się pokrzywdzonego” rozumiemy przyczynienie się do popełnienia przestępstwa, ale również zachowanie się po popełnieniu przestępstwa, czyli o stosunek pokrzywdzonego do zaistniałego czynu i jego sprawcy. Taka postawa ofiary nie jest okolicznością, która mogłaby mieć wpływ na ocenę stopnia zawinienia sprawcy jednakże na pewno dowodzi, że stopień społecznej szkodliwości czynu może zostać uznany za mniejszy.

Podobne prace

Do góry