Ocena brak

CZY TO POWIEŚĆ?

Autor /Agasi Dodano /15.02.2012

CZY TO POWIEŚĆ?, powieść N. Żmichowskiej, powst. 1875-76,
prwdr. w „Wieku" 1876-77, w y d . os. w Warszawie 1877.
Pierwsza i jedynie zrealizowana część projektowanej powieści
cyklicznej, zamierzonej jako studium psychol.-socjol. kobiety
z pokolenia pisarki (zachowany Kontur ogólny, tj. plan wraz
z uwagami o metodzie pisania powieści i refleksjami o celu
literatury, ogł. w t . 1 Pism 1885), obejmuje dzieciństwo bohaterki,
Napoleony Hołosko, córki eks-napoleończyka, oficera
armii Królestwa Pol., najpierw w Warszawie, a po samobójczej
śmierci ojca, znieważonego przez w. ks. Konstantego - w majątku
rodziny matki. W utworze, ujętym w formę pamiętnika
Napoleony, co pozwala autorce na podwójny kąt widzenia:
dziecka i dojrzałej kobiety, na pierwsze miejsce w y s u w a się
nie nikła i wolno płynąca akcja, ale analiza psychol., Żmichowska
bowiem, inspirowana przez filozofię pozytywną, chciała
zbliżyć twórczość lit. do pracy badawczej i samodzielnie
dochodziła do wniosków formułowanych w tym czasie przez
franc. naturalistów. Do powieści, której tytuł wyraża wątpliwość
autorki, czy tak oryginalny na tle swoich czasów utwór
zaliczyć można do gatunku powieściowego, wprowadzono
wiele materiału autobiogr. oraz autentyczne osoby, jak J.
Paszkowski czy przełożona pensji Z. Wilczyńska.

Wyd.> Żmichowska Narcyza.
Marian Stępień

Do góry