Ocena brak

Czy Sęp - Szarzyński jest twórcą renesansowym czy barokowym

Autor /Stuart Dodano /16.04.2011

W kalsie I szkół średnich uczniowie poznają dwa sonety M. Sępa-Szarzyńskiego:

IV "O wojnie naszej, którą toczymy z szatanem, światem i ciałem" oraz V "O nietrwałej miłości rzeczy świata tego". Utwory te zawierają zarówno cechy renesansowe jak i barokowe.

Elementy renesansowe:

-> miłość do życia, fakt iż przemija jego wartość, wręcz wyczuwamy, że poeta pragnie życia - jest to pogląd renesansowy.

-> przedstawia walkę z szatanem, lecz nie odmalowuje straszliwych obrazów szatana i śmierci, pełnych grozy, strachu - charakterystyczne dla późniejszej epoki.

-> człowiek jest istotą godną, szlachetną i silną (harmonia) choćby przez trud walki, jaką podejmuje, poprzez "bojowanie z własną słabością"

-> Sęp-Szarzyński, żyjąc w granicach renesansu, jawi się jako poeta-doctus, uczony rónież w rzemiośle poetyckim, na wzór renesansowych humanistów, co zresztą widać w jego twórczości

Elementy barokowe:

-> barokowy sytyl obrazowania: zmienność toku zdania (powykręcany styl), ozdobność wypowiedzi, gwałtowność i uczuciowość wyrazu, zabawy słowne, paradoksy - aby ujrzeć ów styl, wystarczy zerknąć na tytuły sonetów: długie, ozdobne, rozbudowane.

-> zmiana renesansowego światopoglądu: np. trwoga wynikająca ze zmienności i znikomości doczesnego świata. Człowiek jest samotny i słaby. Życie jest zadaniem do wypełnienia - ciągła walka z szatanem, niepokój, przemijalność, zagubienie zastępują ład, harmonię i niepokój renesansowy.

-> barokowy motyw szatana, śmierci, przemijalności i morności rzeczy doczesnych.

IV "O wojnie naszej, którą toczymy z szatanem, światem i ciałem" :

- człowiek jest słaby - "wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie"

 V "O nietrwałej miłości rzeczy świata tego": "I nie miłować ciężko, i miłować Nędzna pociecha..."

Podobne prace

Do góry