Ocena brak

Czy są mechanizmy obronne; podstawowe mechanizmy obronne odpowiadające za rozwój bądź patologię osobowości (ujęcie freudowskie i post freudowskie)

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Pod naciskiem zbyt silnego lęku ego musi niekiedy stosować niezwykłe środki w celu zmniejszenia tego nacisku. Środki te nazywają się mechanizmami obronnymi. Główne mechanizmy obronne to: wyparcie, projekcja, formacja reaktywna, fiskacja i regresja (Anna Freud, 1946). Wszystkie mechanizmy obronne mają dwie cechy wspólne:

  1. negują rzeczywistość, fałszują ją lub zniekształcają

  2. działają bez udziału świadomości tak, że dana osoba nie zdaje sobie z tego sprawy, co się dzieje.

Rozwój może mieć też charakter patologiczny. Kluczową rzeczą dla zrozumienia patologii rozwoju są również mechanizmy obronne. Dla Freuda są to mechanizmy wyparcia (represji). Zestawienie mechanizmów obronnych:

  1. Narcystyczne mechanizmy obronne (zaprzeczenie, zniekształcenie, projekcja).

  2. Niedojrzałe (wyładowanie, blokowanie, hipochndryzacji, introjekcja).

  3. Neurotyczne (kontrolowane reakcje upozorowane)

  4. Dojrzałe (altruizm, ascetyzm).

Podobne prace

Do góry