Ocena brak

Czy państwo powinno ingerować w gospodarkę?

Autor /FroreteeveKex Dodano /29.06.2007

CZY PAŃSTWO POWINNO INGEROWAĆ W GOSPODARKĘ?

Zagadnienia związane z rolą państwa w gospodarce są przedmiotem wielu sporów. Ekonomiści zgadzają się jedynie co do tego, jakie są podstawowe funkcje państwa w gospodarce. Wiele dyskusji toczy się natomiast wokół innych funkcji, zwanych alternatywnymi.
W gospodarce rynkowej sterowanie procesami gospodarczymi odbywa się poprzez rynek. Zwana bywa również systemem wolnej przedsiębiorczości, nie jest uzależniona od tradycji czy planu centralnego, lecz bezpośrednio od woli konsumentów
Gospodarka rynkowa to forma, w której jednostki gospodarujące kierują się swoimi własnymi celami i starają się osiągać maksymalne korzyści, nie uciekając się do pomocy czy ochrony ze strony państwa. To, co, jak i dla kogo wytwarzać, wynika z działania ‘niewidzialnej ręki rynku’ (jako jedynego regulatora), która sprawia, że gospodarcze działania jednostki służą celon społeczeństwa, jako całości. Czynniki wytwórcze są własnością prywatną i podlegają mechanizmom rynkowym. Ceny dóbr i usług kształtują się na rynku i to rynek określa ilość tych produktów i odbiorcę.
Podmioty gospodarcze mają swobodę działania. Państwo pełni rolę ograniczoną do ochrony własności prywatnej i zapewnia bezpieczeństwo obywateli. Gospodarka rynkowa zawdzięcza swoją nazwę przede wszystkim temu, że podstawowym regulatorem i koordynatorem procesów gospodarczych jest w niej rynek, który jest samoczynnie działającym mechanizmem, wpływającym na zachowanie podmiotów gospodarczych. Własność prywatna skłania też do efektywnej konkurencji między przedsiębiorcami. Silne bodźce działające tutaj to optymalizacja produkcji i racjonalne wykorzystanie czynników produkcji. Dążąc do jak największego zysku przedsiębiorcy starają się produkować więcej i lepiej niż ich konkurencji, oraz możliwie najtaniej. Wymaga to poszukiwania najtańszych kombinacji czynników produkcji oraz wprowadzenia obniżających koszty innowacji technologicznych i organizacyjnych.
Współczesne poglądy ekonomistów na rolę państwa w gospodarce można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich dotyczy podstawowych funkcji państwa, co do których istnieje ogólny konsensus. Drugą są funkcje państwa, jako zarządcy i regulatora. Tutaj jednak nie wszyscy są zgodni.
Do grupy konsensusu można zaliczyć takie zjawiska jak zapewnienie podaży dóbr tzw. publicznych, czyli takich, których rynek nie dostarczyłby w należytej ilości, zapewnienie ładu i porządku wewnętrznego oraz organizacja systemu pieniężnego. Pozostałe funkcje państwa są nazywane alternatywnymi i to o nie powstają ciągłe spory wśród ekonomistów. Najważniejszymi z nich są stabilizacja gospodarki przy użyciu dostępnych narzędzi polityki fiskalnej i monetarnej, stymulowanie wzrostu gospodarczego, redystrybucja dochodu, utrzymanie sektora przedsiębiorstw państwowych
w celu zapewnienia podaży niektórych dóbr prywatnych (w Polsce są to np.

Podobne prace

Do góry