Ocena brak

Czy obywatel Polski ponosi odpowiedzialność według polskiego prawa za czyny popełnione za granicą? Jeżeli tak to pod jakimi warunkami?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Zgodnie z zasadą personalną (narodowości podmiotowej) obywatel polski powinien stosować się do prawa swojego kraju, również gdy przebywa za granicą. Obywatel polski odpowiada za wszelkie czyny popełnione za granicą, które są przestępstwami według prawa polskiego oraz według prawa obowiązującego w miejscu popełnienia.

Kiedy człowiek ten powróci do kraju zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przed sądem. Jeśli obywatel polski został skazany za granicą i powróci do Polski to będzie ukarany w Polsce, ale sąd będzie brał pod uwagę karę jaka odbył za granicą. Prawo karne reguluje przejęcie wyroku karnego zapadłego za granicą i przejęcie ścigania obywatela.

Warunkiem odpowiedzialności przed sądem polskim jest podwójna karalność - uznanie czynu za przestępstwo w Polsce jak i w miejscu jego popełnienia.

Dwa wyjątki:

  • Podwójna karalność nie jest wymagana w stosunku do polskich funkcjonariuszy publicznych, którzy pełniąc służbę zagraniczną popełnili tam przestępstwo w związku z wykonywaniem swych funkcji.

  • Podwójna karalność nie odnosi się do osób, które popełniły przestępstwo w miejscu nie podlegającym żadnej władzy publicznej.

Podobne prace

Do góry