Ocena brak

Czy jeden z małżonków może być zastąpiony w urzędzie stanu cywilnego? Jeśli tak, to z jakich powodów i jakie są wymogi prawne?

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Tak, małżeństwo może zostać zawarte przez pełnomocnika.

Sad może zezwolić, aby z ważnych powodów oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika. Orzeczenie sądu ma charakter konstytutywny i wiąże osoby odbierające oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego.

Przez pełnomocnika może zostać zawarte zarówno małżeństwo wyznaniowe, jak i laickie.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Zarówno w treści pełnomocnictwa, jak i w orzeczeniu sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika powinna być wymieniona osoba, z którą ma być zawarte małżeństwo.

Małżeństwo może zostać unieważnione, jeżeli brak było zezwolenia sądu na wstąpienie w związek małżeński przez pełnomocnika albo jeśli pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane (wyjątkiem jest sytuacja, gdy małżonkowie podjęli wspólne pożycie).

Niedopuszczalne jest zezwolenie sądu ex post, skoro zgoda sądu ma charakter konstytutywny.

Podobne prace

Do góry