Ocena brak

Czy cztery reformy Jerzego Buzka były potrzebne?

Autor /preaxreonKern Dodano /28.01.2005

Wybrałam wyżej wymieniony temat z tego względu iż Akcja Wyborcza Solidarność szła do wyborów mając na celu zreformowanie czterech bardzo ważnych dla obywateli sektorów, jakimi są szkolnictwo, ubezpieczenia społeczne, administracja oraz służba zdrowia. Wybory okazały się zwycięskie i wtedy właśnie rząd,na którego czele stanął Jerzy Buzek rozpoczął prowadzenie obiecanych reform.
Moim zdaniem najwięcej kontrowersji wzbudziła reforma służby zdrowia i to właśnie tej reformie poświęcę najwięcej uwagi.

Na początku jednak powiem o reformie emerytalnej.
Reforma zabezpieczenia społecznego, której wszyscy zaczęliśmy doświadczać już od 1.01.1999r, zakłada uzupełnienie od dziesięcioleci funkcjonującego systemu wypłacania emerytur ze składek obecnie zatrudnionych, rozwiązaniami nie znanymi w Polsce. Dotychczasowy system umowy międzypokoleniowej oparty o ZUS (I filar) - gdzie dzisiejsi emeryci nie otrzymują świadczeń ze swoich ale ze składek pobieranych od obecnych klientów ZUS - został uzupełniony o kapitałowe ubezpieczenia emerytalne - obowiązkowe (II filar) i dobrowolne (III filar). Najlepiej ilustruje to zamieszczony powyżej schemat podziału składki odprowadzanej do ZUS i przepływu kapitału w II filarze. Pominięto, aby zachować przejrzystość działanie III filara.
Kolejną reformą o której chcę wspomnieć jest reforma szkolnictwa.
Głównymi celami reformy szkolnictwa są: upowszechnienie średniego wykształcenia, podniesienie jego poziomu oraz lepsze przygotowanie uczniów do zawodu, umożliwiającego dostosowanie się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Stąd konieczność wdrożenia nowych typów szkół i nowych programów. Kształcenie zawodowe ma być systemem w pełni zintegrowanym, umożliwiającym nabywanie i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych na jednakowych zasadach w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz nieść wysoki poziom mobilności zawodowej Polaków. Poniższy schemat najlepiej zilustruje nowy system szkolnictwa i całą reformę.
Myślę,że reforma administracyjna jest nie mniej kontrowersyjna od reformy służby zdrowia.
Podstawowa jednostka samorządu jest, zgodnie z Europejska Karta Samorządu Terytorialnego gmina, jednostka terytorialnie dostatecznie mała i dostatecznie zwarta socjologicznie, w administrowaniu której obywatele mogą brać bezpośredni udział. W Polsce nie wykształciły się jeszcze nawyki takiego udziału, tym bardziej trudno spodziewać się ich wobec wyższego szczebla.
Ogólnie o reformie, jej skutkach i przebiegu:
· Małe województwa i samodzielne miasta, jako jednostki administracyjne szczebla pośredniego, łatwo dostępne dla obywatela są rozwiązaniem pozytywnie zweryfikowanym w praktyce. Degradacja 32 lub 37 miast wojewódzkich będzie zarazem oznaczała degradacje związanych z nimi województw.

Podobne prace

Do góry