Ocena brak

Czy było trzęsienie ziemi w Kobe?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Nagłe i potężne ruchy zmieniające oblicze powierzchni planety są dziełem trzęsień ziemi - jednego z najgroźniejszych zjawisk naturalnych. Gdy nawiedzają wielkie miasta, ich skutki są szczególnie dramatyczne.
O godzinie 5,46 17 stycznia 1995 r. trzęsie­nie ziemi nawiedziło japońskie miasto Kobe. Domy legły w gruzach, drogi i mosty rozpadły się jakby zrobione były z dyk­ty, szyny kolejowe powyginały się. Przewracają­ce się budowle zniszczyły linie elektryczne, uszkodzeniu uległy przewody gazowe - wszyst­ko to utrudniało ekipom ratowniczym dotarcie do ofiar katastrofy. Zginęło ponad 5300 osób, wiele zostało przysypanych przez gruzy, inni ponieśli śmierć w pożarach wywołanych przez trzęsienie.
Niezależnie od ofiar w ludziach, rachunek, jaki przyszło zapłacić za naprawę zniszczeń i po­nowne postawienie miasta „na nogi" wyniósł po­nad 100 miliardów dolarów. Specjaliści przewi­dywali wystąpienie silnego trzęsienia ziemi w Ja­ponii, ale pomylili się co do jego lokalizacji. Spo­dziewali się go raczej w stolicy kraju, Tokio!

Podobne prace

Do góry