Ocena brak

CZUMA WALERIAN (1890-1962) - generał

Autor /diabel Dodano /22.02.2011

Oficer polski, podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich i brał udział w walkach II Brygady Legionów. W 1918 r. poprzejściu II Brygady przez front podRarańczą otrzymał od gen. JózefaHallera polecenie zorganizowaniaoddziałów polskich we wschodniejRosji.

Po kapitulacji 5 dywizji strzelców w okolicach Krasnojarska został uwięziony przez Rosjan. Zwolniony, powrócił do kraju w styczniu 1922 r. W okresie mię­dzywojennym był m.in. dowódcą obszaru warownego Wilno, zastępcą dowódcy okręgu korpusu VI Lwów i dowódcą 5 dywizji piechoty, ko­mendantem głównym Straży Gra­nicznej. 3 września 1939 r. został mianowany dowódcą obrony War­szawy.

Po kapitulacji stolicy trafił do obozu jenieckiego, skąd uwolni­ły go w kwietniu 1945 r. oddziały amerykańskie. W 1946 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie zarabiał na życie jako robotnik rolny.

Podobne prace

Do góry