Ocena brak

CZŁOWIEK ZDOLNY, Homo habilis

Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013

Wymarły gatunek z rodzaju Homo zamieszkujący Afrykę w końcowej fazie pliocenu. Cechował się wyraźnie większą pojemnością puszki mózgowej, która wynosi 600-800 ml, kości pokrywowe czaszki są cienkie, nie 'występuje grzebień strzałkowy i potyliczny, wały nadoczodołowe są słabo wykształcone, morfologia twarzoczaszki bardziej zbliżona do rodzaju Australopithecus. Anatomia kości kończyn wskazuje wyraźnie na dwunożność. Analiza morfologii kości ręki potwierdza zdolność do wytwarzania i posługiwania się prostymi narzędziami.

Podobne prace

Do góry