Ocena brak

CZICZAGOW Pawieł Wasiliewicz (27 VI 1767 - 20 VIII 1849), adm. ros.

Autor /Maciej555 Dodano /07.06.2013

Służbę wojsk, rozpoczął w wieku 14 lat. Późniejszą karierę ułatwiał mu fakt, że był synem adm. Za panowania cara Pawła I uwięziony w twierdzy Pietropawłowskiej. W 1799 wyszedł na wolność i został dow. eskadry w Rew-lu, a potem w Kronsztadzie. Car Aleksander I powierzył mu stanowisko min. marynarki, uczynił członkiem Rady Państwa i dyżurnym gen. W 1811 stanął na czele Armii Dunajskiej w wojnie z Turcją. Podlegała mu też Flota Czarnomorska. W kampanii 1812, po podpisaniu pokoju z Turcją, skierowany na główny teren działań przeciwko Napoleonowi.

Zgodnie z planem cara Aleksandra próbował zagrodzić drogę cofającemu się cesarzowi Francuzów. Zdołał opanować Borysów i spalić most na Berezynie, ale nie potrafił przewidzieć, gdzie WA przeprawi się przez rzekę. Wyprowadzony w pole przez Napoleona, dopiero w trzecim dniu przeprawy mógł uderzyć na Francuzów. Czując respekt przed cesarzem, obawiając się, że sam poniesie klęskę, działał bardzo niezdecydowanie. Oskarżono go o nieudolność, a nawet o zdradę.

Wiele winy ponosił tu Kutuzow, który był jego zdecydowanym przeciwnikiem i w operacji bere-zyńskiej nie pospieszył mu z pomocą. Pozbawiony komendy, w 1814 wysłany na bezterminowy urlop za granicę, nie wrócił już do Rosji. Mieszkał we Włoszech i Francji. W 1835 stracił wzrok i osiadł u swej córki, hr. du Busset. Zm. w Paryżu, pochowany na cmentarzu Pere-Lachaise.

Podobne prace

Do góry