Ocena brak

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PEREGRYNACJA

Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012

Dla realizacji zobowiązań rel.-mor., podjętych w Jasnogórskich Ślubach Narodu, oraz dla duchowego przygotowania do uczczenia -> Milenium Chrztu Polski Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła peregrynację kopii obrazu M.B.Cz. (poświęconej przez papieża) wzdłuż ustalonej trasy w parafiach, kościołach i kaplicach zak., a ponadto nawiedzania w rodzinach.

W parafiach — rozpoczęto ją 26 VHI 1957 w archidiecezji warsz. i kontynuowano w diecezji siedi., łomżyńskiej, w Białymstoku, warm., gdańskiej, gorzowskiej, wrocł. i opolskiej (przewożąc kopię obrazu), w diecezji katów., krak., tarn., przem., w Lubaczowie i lubel. (przenosząc świecę i ewangeliarz) oraz w diecezji sand., kiel., w Drohiczynie, łódzkiej, włocł., płoc., pozn., gnieźn. i częstoch. (przewożąc kopię).

W wyniku przygotowania do uroczystości i rei. przeżycia podczas nawiedzenia, trwającego 1 dobę, następowały konwersje, powrót do życia sakramentalnego (np. w diec. warmińskiej udzielono ok. 1 min komunii, we wrocł. ponad 3 min, a w katów. ok. 680 000), sanowanie związków małż. (np. w diec. gdańskiej — 83, w gorzowskiej — 1282, we wrocł. — 3238, krak. — 234), zespolenie duchowieństwa z laikatem, pojednanie wielu parafian.

W domach zakonnych rozpoczęto 1962 kilkudniowe nawiedzanie od klasztoru wizytek w Warszawie, a 1963 w zakonach i zgrom, męskich.

W rodzinach praktykowano nawiedzenie w niektórych parafiach od 1957 zaraz po peregrynacji par., a w czasie trwania Soboru Wat. II praktykowano je w intencji Kościoła; dlatego przybywające na Jasną Górę delegacje poszczególnych parafii (6282) w celu modlitwy za owocność soborowych obrad otrzymywały kopię litograficzną z napisem „Każdą rodzinę kat. w Waszej parafii oddaję w macierzyńską niewolę Matki Boga--Człowieka i Matki Kościoła [...] za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej, z błogosławieństwem Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski".

W ośrodkach polonijnych peregrynację zorganizowano jako przygotowanie rel.-mor. oraz patriotyczne do obchodów Milenium Chrztu Polski. Nawiedzanie par. rozpoczęto 1962 w Stanach Zjedn. od Bostonu i kontynuowano do 1966, po czym kopię obrazu M.B.Cz. umieszczono w kościele w -> Doyle-stown; w Chicago 1966 specjalna kopia wmontowana w tryptyk harcerski nawiedziła jednostki i rodziny harcerskie; w Australii przeprowadzono je 1963, w Tasmanii 1964, w Nowej Zelandii 1965, po czym 1966 kopię umieszczono w kościele Królowej Polski w Marayong (Nowa Pd. Walia);

we Francji rozpoczęto je 1963 w Lens, a w Dammarie-les-Lys (1964) połączono ze Zjazdem Pol.-Kat., w Paryżu zaś z rekolekcjami dla duszpasterzy pol. i zjazdem duchowieństwa; w Belgii i Kanadzie trwało 1965-66. Nawiedzenie domów rozpoczęto w Brazylii 1958, w Chile 1967 od kościoła MB Zwycięskiej w Santiago; w Anglii przeprowadzono je 1970-72.

 

Sekretariat Episkopatu Polski (Akta luźne); Nawiedzenie parafii archidiecezji warszawskiej przez Matkę Bożą, Królowę Polski, WAW 39 (1957) 465-481 ; M. Jabłonka, Nawiedzenie parafii archidiecezji warszawskiej przez obraz M. B.Cz., HD 27 (1958) 930-935; A. Bardecki, Procesja tysiąclecia, HD 28 (1959) 837-841; Nawiedzenie archidiecezji warszawskiej przez Jasnogórską Królowę Polski, WAW 41 (1959) 504-550; Nawiedzenie parafii diecezji warmińskiej przez obraz M.B.Cz., WWD 14(1959) z. 6, 59-74, 16(1961) 15-30,52-56; Nawiedzenie parafii przez obraz M.B.Cz., ŁUR 33(1959) 33-42,211-214; Polska kronika zagraniczna, DPZG 11 (1959) — 20(1968) passim; Instrukcja w sprawie nawiedzenia parafii diecezji gdańskiej przez wizerunek M.B.Cz. w czasie od 18 VIII do 16 X 1960, MDG 4(1960) 352-363,551; K. Kowalski, Przywitanie obrazu M.B.Cz. w diecezji chełmińskiej, ODC 11 (I960) 230-234, 12(1961) 190-193; Uroczystość pożegnania obrazu M.B.Cz. w kościele Mariackim w Gdańsku, MDG 4(1960) 574-577; K. Kowalski, Przekazanie obrazu M.B.Cz. diecezji gorzowskiej, ODC 12 (1961) 284-286,344-348; Peregrynacja kopii obrazu M.B.Cz. w diecezji gorzowskiej, GWK 5 (1961) 276-287,304-306, 332-342; Plan peregrynacji obrazu M.B.Cz., GWK 6(1962) 49-53,186-188; S. Wyszyński, Gody w Kanie, P 1962, 61-115; Nawiedzenie obrazu M.B.Cz. w diecezji gorzowskiej 29 X 1961 — 10 II1963, GWK 7 (1963) 132-139; Przekazanie obrazu M.B.Cz. z diecezji gorzowskiej do archidiecezji wrocławskiej dnia 10 lutego 1963 roku w Zielonej Górze l Żaganiu, WWK 18(1963) 123-127; Przekazanie obrazu nawiedzenia z diecezji gorzowskiej do archidiecezji wrocławskiej, GWK 7(1963) 97-109; Nawiedzenie obrazu M.B.Cz. w diecezji opolskiej, WUDO 20(1965) 90-94,216-219; J. Ablewicz, Kazanie wygłoszone na uroczystościach milenijnych na Jasnej Górze 3 maja 1966, CzWD 40 (1966) 120-127; Początek nawiedzenia Matki Bożej w diecezji przemyskiej, KDP 56(1970) 72-74; B. Pylak, Maryjno-duszpasterskie inicjatywy księdza Prymasa, ZNKUL 14(1971) z. 3, 39-74; W. Szetelnicki, Nawiedzenie obrazu M.B.Cz. w archidiecezji wrocławskiej, R 1971; J. Cisek, Nawiedzenie obrazu M.B.Cz. w rodzinach parafii Gorzków diecezji lubelskiej, Lb 1972 (mpsBKUL); P. Kałwa, Zakończenie nawiedzenia Matki Bożej w diecezji lubelskiej, WDL 46(1972) 280-284; Rozpoczęcie peregrynacji NMP w diecezji sandomierskiej, KDS 65(1972) 165-166, 283; 1 etap peregrynacji NMP w diecezji sandomierskiej, KDS 66(1973) 22-23,181-183; Peregrynacja obrazu MB w diecezji kieleckiej, KPD 49(1973) 97-107; Zakończenie peregrynacji, KDS 66(1973) 213-214; Kalendarz peregrynacji obrazu M.B.Cz. w diecezji łódzkiej w 1974 roku, WDŁ 48(1974) 78-83; Nawiedzenie obrazu M.B.Cz. w diecezji włocławskiej, KDW 58(1975) 122-150,252-254,266-278; Peregrynacja obrazu M.B.Cz. w diecezji płockiej, MPP 60(1975) 109-110, 415-440, 61(1976) 91-100; Zakończenie peregrynacji obrazu M.B.Cz. w diecezji płockiej 6 listopada 1976 roku, MPP 62 (1977) 97-113; A. Pawłowski, Nawiedzenie obrazu M.B.Cz. w archidiecezji poznańskiej (7 XI1976—21 V 1978). Przygotowanie, przebieg, owoce, wnioski, MKAP 29(1978) 124-138.

Podobne prace

Do góry