Ocena brak

Część błoniasta przegrody międzykomorowej

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Część błoniasta (pars membranacea) przegrody międzykomorowej nie zawiera włókien mięśniowych i składa się z blaszki tkanki łącznej sprężystej z obu stron, prawej i lewej, wysłanej wsierdziem. Jest to tzw. «część bezbronna» (undefendet space) autorów angielskich.

Kształt jej jest zmienny; w większości przypadków okrąglawy lub owalny i wtedy wydłużony w kierunku przednio-tylnym; nieraz ma formę trójkąta podstawą zwróconego ku dołowi, wierzchołkiem ku górze. Również wielkość części błoniastej jest zmienna, zazwyczaj powierzchnia jej nie przekracza 1 cm2: grubość wynosi średnio 1 do 1,5 mm.

Część błoniasta widziana ze strony lewej położona jest bezpośrednio poniżej zastawki aorty, najczęściej między płatkiem pół księżycowa tym tylnym a prawym.

Po stronie komory lewej część błoniasta w całości położona jest więc w przyśrodkowej (przegrodowej) ścianie tej komory. Inaczej po stronie przeciwległej. Tutaj do powierzchni prawej części błoniastej przyczepia się płatek przegrodowy zastawki trójdzielnej (ryc. 90) i przyczep ten dzieli ją na odcinek położony powyżej przyczepu płatka i poniżej. Tylko część dolna należy do komory prawej, część,górna do prawego przedsionka i ma nazwę przegrody przedsionkowo-komorowej (sepłum atrio-bcntńculare). Wkłuwając szpilkę do najniższej części ściany przegrodowej przedsionka prawego, jak już wspomniano, stwierdzamy, że przenika ona nie do przedsionka lewego. lecz do komory lewej. Granica między mięśniówką przegrody a włóknistą częścią błoniastą w lewej komorze zaznacza się łukowatym fałdzikiem (limbus marginalis).

Czasem część błoniasta może być niekompletna lub może jej nawet w całości bra-owac; wtedy obie komory bezpośrednio komunikują się z sobą.

Część błoniasta przegrody jest z łatwością wyczuwalna, kiedy obejmiemy prze-ę kciukiem i palcem wskazującym. Jest ona również widoczna, gdyż prześwieca,  po otwarciu prawego i lewego serca przegrodę ustawimy pod światło.

U niektórych ssaków mięśniówka przegrody międzykomorowej sięga aż do początku aorty i u zwierząt tych część błoniasta wcale nie występuje. Budowa jej zresztą jest bardzo zmienna. Czasem w odcinku odpowiadającym części błoniastej występować może chrząstka, jak np. u psa, lub nawet kość, jak u byka.

Podobne prace

Do góry