Ocena brak

CZERKAWSKI WŁODZIMIERZ

Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012

ur. 17 II 1868 w Bursztynie (k. Halicza), zm. 18 XII 1913 w Krakowie, Ekonomista i działacz społeczny.

Po studiach na UJ, w Paryżu i Berlinie habilitował się 1893 na UJ, a 1897 został prof, ekonomiki i statystyki. W dziełach Teoria czystego dochodu z ziemi (Lw 1893) i Wielkie gospodarstwa, ich istota i znaczenie (Kr 1897) rozwijał poglądy szkoły austr. (K. Mengera, E. Böhm-Bawerka), tworząc własną teorię czystego dochodu z ziemi; w polityce ekon. zajmował stanowisko pośrednie między liberalizmem a socjalizmem;

opowiadał się za poszerzeniem interwencji państwa na korzyść warstw uboższych kosztem bogatszych, zgodnie z kat. doktryną społ.; jednostce przyznawał prawo żądania od społeczeństwa środków do życia; popierał związki zawodowe, spółdzielczość i domagał się opieki państwa nad pracą; poglądy swe zawarł m.in. w napisanej wspólnie z J. Milewskim Polityce ekonomicznej (I-II, Kr 1905);

opracował i przetłumaczył Ch. Gide'a Principes d'économie politique (P 1884; Zasady ekonomii społecznej, Kr 1900; Zasady ekonomii politycznej, Pz 1929') oraz napisał Kwestia drożyzny (Kr 1912); szczególną uwagę poświęcił statystyce ludności. Uważany za twórcę krak. szkoły ekon. (A. Krzyżanowski, E.B. Taylor, R. Rybarski), popularyzował również idee katolicyzmu społ., inspirował i popierał wiele przedsięwzięć Akcji Kat.; brał czynny udział w życiu polit., tworząc początki ruchu społ.--chrześc. w Polsce.

 

J. Pawelski, Śp. Włodzimierz Cz., PP 121 (1914) 150-154; E. Strasburger, Śp. Włodzimierz Cz., Ekonomista 14 (1914) z. 1, s. VII-XVI; Aleksander Włodzimierz Cz., Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne 15 (1915) s. I-XV; W. Trąmpczyński, Encyklopedia Nauk Politycznych, Wwa 1936, I 804-806; A. Krzyżanowski, PSB IV 335-336; S. Grabiński, Historia ekonomiki. Lvi 1939, I-II (passim); J. Ziółek, Włodzimierz Cz., w: Polska myśl chrześcijańska przełomu XIX i XX wieku, Wwa 1974, 139-141.

Podobne prace

Do góry