Ocena brak

CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE, ZA TWE HOJNE DARY

Autor /Agasi Dodano /15.02.2012

CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE, ZA TWE HOJNE DARY,
pieśń, właśc. hymn J. Kochanowskiego, jeden z najdawniejszych
znanych dziś utworów lirycznych poety. Wg J.Sz. Herburta
(1612, z powołaniem się na J. Zamoyskiego) miał poeta
przesłać tę pieśń z Paryża s w y m przyjaciołom, a czytający ją od
razu M. Rej miał wygłosić pamiętną rymowaną pochwałę
młodego wówczas twórcy, przyznając mu przed sobą pierwszeństwo.
Nie przesądzając o pochwale, w dawność pieśni
wątpić nie sposób. Świetna poetycko, chronologicznie kojarząca
się z pieśnią o potopie (może ok. 1557?), wyd. była
najpierw przy Zuzannie (Kr. ok. 1562), a później dołączona do
zbioru Pieśni (Kr. 1586). Jest wspaniałym renesansowym hymn
e m na cześć ładu i urody świata, Boga jako twórcy obfitości
życia i harmonii natury - ujętym w ciąg obrazów wyrazistych
plastycznie i spójnych kompozycyjnie; pisana 13-zgłoskowcem,
o toku wiersza zgodnym wprawdzie z porządkiem zdaniowym,
lecz w pełni poddanym regułom sylabizmu. Niezwykle
popularna, weszła też rychło w śpiewniki kośc. i kancjonały
protestanckie. Tłum. czes. J.A. Komeńskiego (1659), słowac.
D. Sinapiusa Horćićki (w zbiorze J. Trzanowskiego od 1696)
i kilka przekładów niem. w XVII w., później ang., niem.,
szwedz., franc., ros. w w. XIX; stała się nawet lud. pieśnią czes.
na Morawach.

Wyd. —> Kochanowski Jan.
S. DOBRZYCKI Geneza pieśni Kochanowskiego „Czego chcesz od
nas, Panie", „Pam. Lit." 1902; T. WIERZBOWSKI Ze studiów nad
Kochanowskim. I. Pieśń „Czego chcesz od nas, Panie", tamże 1904; S.
DOBRZYCKI Pieśń Kochanowskiego na obczyźnie, tamże 1906; J.
HORAK Jan Kochanowski w literaturze czeskiej, w: Pamiętnik Zjazdu
Naukowego im. J. Kochanowskiego, Kr. 1931; T. KORNECKI „Czego
chcesz od nas, Panie", o źródłach pieśni, „Ruch Lit." 1933; J. DUROVIĆ
Dwa preklady pol'skej piesne „Co źadaś od nas, Pane", Ces. Ćas.
Hist. XLIII (1937); w. WEINTRAUB Manifest renesansowy, w: Rzecz
czarnoleska, W. 1977.; R. BRTAN Jan Kochanowski v ćeskej a slovenskej
literature, Slavica Slovaca III (1968); T. ULEWICZ Oddziaływanie
europejskie Jana Kochanowskiego od renesansu do romantyzmu,
Kr. 1970; J. PELC O wczesnych wydaniach hymnu, w: Miścellanea
staropolskie 4, Wr. 1972.
Tadeusz Ulewicz

Podobne prace

Do góry