Ocena brak

CZECHOWIC MARCIN

Autor /Agasi Dodano /15.02.2012

CZECHOWIC MARCIN, ur. w listopadzie 1532 w Zbąszyniu
(Wielkopolska), zm. w listopadzie 1613 w Lublinie, teolog
i polemista ariański, poeta. Pochodził z rodziny rzemieślniczej;
kończył Akad. Lubrańskiego w Poznaniu, potem studiował
w Lipsku; od ok. 1559 był nauczycielem szkoły kalw.
w Wilnie. O k . 1564 związał się z braćmi pol., stając się
jednym z przywódców ruchu we wczesnym okresie; unitarianin,
propagował na Litwie anabaptyzm i radykalne idee społeczne.
Po 1565 przeniósł się na Kujawy, I. 1569-70 spędził
w Rakowie, nast. był w Lublinie, gdzie wraz z J a n e m Niemojewskim
stał na czele zboru. Po śmierci Niemojewskiego, ulegając
naciskowi umiarkowanego skrzydła arian, złożył swój
urząd (1598). Do końca życia jednak wiódł spory ze zwolennikami
Socyna, zarówno w kwestiach teol. jak i społ. (Rozmowy
chrystyjańskie 1575, w y d . 21979), polemizował z kalwinistami
oraz jezuitami (m. in. Wujek, to jest Krótki odpis 1590). Pisał
świetną polszczyzną. Był autorem pieśni rei., wierszowanego
streszczenia Nowego Testamentu (Sumaryjusz 1570) oraz
przekładu Nowego Testamentu (Kr. 1577), opartego na tekście
greckim.

PSB 4 (S. Kot); A. BRUCKNER M. Cz., w: Różnowiercy polscy, wyd.
2 W. 1962-; L. SZCZUCKI M.Cz. Studium z dziejów antytrynitaryzmu
polskiego XVI w., W. 1964.
Janusz Tazbir

Podobne prace

Do góry