Ocena brak

CZARNA MAGIA

Autor /Benigna Dodano /10.01.2013

Czynności i manipulacje zmierzające do zapewnienia panowania nad światemi innymi ludźmi. Czarna magia nie jest jednoznacznie "zła". Częstoprzeciwstawiana jest -> BIAŁEJ MAGII, która czyni "dobro". Wydaje sięjednak, że przemożnym celem uprawiających czarną magię jest przedewszystkim chęć nieposkromionego panowania nad światem, zaspokajaniawłasnych, choćby najbardziej odstręczających zachcianek i dążeń,uczestniczenie w budzących grozę misteriach, zdobycie bogactw itp.

Dopiero wtedy, kiedy na drodze do realizacji tych dążeń pojawiają sięinni ludzie lub jakieś zewnętrzne przeszkody, czarna magia kieruje swesiły przeciwko nim. Nie ma też jakiejś bardzo ostrej granicy międzybiałą a czarną magią. I jedna, i druga dąży do poznania,podporządkowania sobie różnych sił, naturalnych i nadnaturalnych, czasemnawet za cenę zaprzedania się. Noc jest najlepszą porą dla praktykczarnej magii.

Wg niektórych poglądów czarna magia jest wyrazem czcioddawanej siłom nadprzyrodzonym tkwiącym w samym człowieku. Wg innychposzukiwanie natchnienia lub rozrywki w czarnej magii jest objawemdegeneracji społecznej. Wiele sekt uprawiających czarną magię mawyraźnie charakter antykatolicki (np. sataniści i ich czarne msze nacześć Szatana).

Podobne prace

Do góry