Ocena brak

CZAPLIC CELESTYN

Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012

CZAPLIC CELESTYN , ur. 6 IV 1723, zm. 3 (23?) V 1804,
poeta. Wywodził się z ziem pd.-wsch.; związany ze Stanisławem
Augustem, był kilkakrotnie posłem, marszałkiem sejmu
1766 (zw. sejmem Cz.), 1773-84 łowczym kor., 1778-80 czł.
Rady Nieustającej. Uczestnik —» obiadów czwartkowych, zapewne
współpracownik „Monitora" 1765-67, pisywał sporadycznie
wiersze bliskie poetyce rokoka, przeważnie pozostałe
w rkpsie (np. żartobliwy pojedynek z E. Drużbacką). Opublikował
wierszowaną przeróbkę bezim. romansu Historia, czyli
dziwna awantura Olinda z Amaryllą (1774) i w t.r. w „Zabawach
Przyjemnych i Pożytecznych" poemacik sielski Na Solec-,
długotrwałą popularność zdobyła Pieśń królowi jegomości
śpiewana w Czerniakowie (tzw. Pieśń czerniakowska, powst.
ok. 1770). Wg J.W. Gomulickiego jest też może autorem
wierszy ze żbiorku Zabawy. Queramus, seria, ludo (cz. 1 1787),
ogł. częśc. (m. in. bajki) w „Zabawach" 1775 pod krypt. N N .
W XIX w. przypisywano Cz. bezpodstawnie autorstwo —»
Kurdesza nad kurdeszami.

Podobne prace

Do góry