Ocena brak

CZAJKOWSKI ANTONI

Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012

CZAJKOWSKI ANTONI, ur. 13 VI 1816 w Krakowie, zm. 9 II 1873
w Petersburgu, prawnik, poeta. Uzyskawszy doktorat na
UJ, pracował od 1837 w sądownictwie warsz., biorąc udział
w życiu lit.: utrzymywał kontakty z czł. —> Cyganerii warsz. (w
—> Jaskułce najpopularniejszy utwór Cz.: aluzyjny wiersz
patriot. Pająk, często przedr.), należał do —> Cechu Głupców.
Od 1841 drukował wiersze w czasopismach i almanachach; t.r.
wydał zbiór Niektóre poezje, entuzjastycznie powitany przez
krytykę, 1845 - Poezje, przyjęte znacznie chłodniej, gł. z racji
konserwatywnej w y m o w y ideologicznej. Po 1845 objął katedrę
dawnego prawa pol. na uniw. petersb.; 1859 należał do
redakcji „Słowa". W Petersburgu ogłosił 1859 swoje przekł.
z A. Barbiera (tłumaczył też m. in. Hermana i Dorotę Goethego,
Beppa Byrona), wraz z wierszami K. Gaszyńskiego i garścią
juweniliów C. Norwida, z którym się przyjaźnił: żegnał przyjaciela
1842 wierszem Do poety („Tyg. Lit." 1843), pośredniczył
w petersb. wyd. Szczesnej, jemu dedykowane jest Pióro i —>
Fortepian Szopena. Dorobek poetycki Cz. - m. in. liczne
stylizacje, wiersze o tematyce hist., zbliżone charakterem do
przedromant. dumy, oryginalne próby nawiązania do lud.
podania i baśni (zwł. Baśń o żelaznym wilku i o pięknym
królewiczu, ogł. 1857 w Skarbczyku Poezji Pol.; wiele wznów,
i przedr.) - ujawnia zależność od przedlistopadowej liryki
romant., jednakże obca mu jest postawa buntu i charakterystyczna
dla romantyków podmiotowość.

Księga wierszy 1; Zbiór poetów 2.
PSB 4 (K. Czachowski); OLP III 2 (A. Witkowska).

Podobne prace

Do góry