Ocena brak

CYWIŃSKI STANISŁAW

Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012

CYWIŃSKI STANISŁAW, ur. 29 VIII 1887 w Mohylewie nad
Dnieprem, zm. 29 III 1941 w Kirowie (ZSRR), krytyk i historyk
literatury, publicysta. Wychowanek UJ, pracował po 1910 jako
nauczyciel języka pol. w wil. gimnazjach. Habilitowany 1928,
wykładał na USB; czł. T P N Wil. (od 1928). Krytyk o zainteresowaniach
filoz. i hist., zajmował się gł. problematyką ideową
twórczości Norwida, ogłaszając liczne rozprawy (m. in.
O gwiaździsty diament Norwida 1935) i recenzje; w serii BN
wydał Wybór poezji Norwida (1924). Pisał też o Słowackim
(Misterium genezyjskie ,o Polsce, druk. 192jB jako rozprawa
wstępna do wyd. Samuela Zborowskiego w jego oprac.),
Wyspiańskim (Symbolika „Wesela" 1931), wydał Wybór poezji
W. Syrokomli (t. 1-3 1923). Interesował się zagadnieniami
periodyzacji lit. (Sprawa podziału dziejów literatury polskiej
na okresy 1936). W publicystyce bliski orientacji narodowokatolickiej.
Krytyka Piłsudskiego na marginesie recenzji
książki M. Wańkowicza o COP-ie („Dziennik Wil-" 1938) stała
się p/zyczyną aresztowania i głośnego procesu C. Skazany na 3
lata więzienia, kary nie. odbył z powodu wybuchu wojny.

K. GÓRSKI S.C., „Pam. Lit." 1946 z. 1/2.
Ewa Kondyjowska

Podobne prace

Do góry