Ocena brak

CYWIŃSKI JAN KAJETAN bp.

Autor /Titus Dodano /02.08.2012

ur. 24 VI 1772 w Kuźmiczach (k. Oszmiany), zm. 17 XI 1846 w Wilnie, Filantrop.

W 1790 wstąpił do misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Wilnie; po studiach teol. i przyjęciu 1795 święceń kapł. oraz studiach z zakresu nauk polit, na Uniw. Wileńskim został prof, filozofii w seminarium duch. w Wilnie; uzyskawszy zwolnienie ze zgrom., został mianowany 1811 kanonikiem kapituły; 1818 uzyskał doktorat z teologii i prawa kan. w Akademii Połockiej ;

1838 otrzymał nominację ces. na sufra ganię trocką; sakrę przyjął 1841 w Petersburgu i w końcu roku został adm. diecezji wil.; mimo niezwykle trudnych warunków, w jakich znalazła się diecezja, poświęcił się dobroczynności (od 1843 jako prezes Wil. Towarzystwa Dobroczynności); podejmował wiele inicjatyw, m.in. umożliwiających kształcenie niezamożnej młodzieży; w dobrach biskupich zwolnił włościan od poddaństwa.

 

Cz. Falkowski, PSB IV 135-136.

Podobne prace

Do góry