Ocena brak

Cywilizacja w Chinach

Autor /Zecer Dodano /31.01.2012

To właśnie na terenie dzisiejszych Chin odnale­ziono najstarsze skamieniałe ślady człowieka. Wia­domo, że około 500 tys. lat temu w miejscu, w któ­rym dziś leży Pekin, żyli ludzie potrafiący się posługiwać prymitywnymi narzędziami. Człowiek współczesny pojawił się tam ponownie dopiero około 20 tys. lat temu. Około roku 5000 p.n.e. wyżyny północnych i północno-wschodnich Chin zamieszkane były przez ludy znające uprawę roli. Osiadły tryb życia prowadzili już przedstawiciele kultury Lung-Shan, jednak naprawdę silny orga­nizm państwowy powstał za panowania dynastii Shang (ok. 1400-150 r. p.n.e.). Ta kultura brązu skupiała się w pobliżu Żółtej Rzeki, jednak utrzy­mywała rozległe kontakty handlowe z ludami za­mieszkującymi północną i środkową część Chin. Pod jej panowaniem nastąpił rozkwit cywilizacji.

Podobne prace

Do góry