Ocena brak

Cysty krwotoczne

Autor /carbonara Dodano /02.12.2013

Do powstania cysty krwotocznej dochodzi w przypadku niepełnej absorpcji krwiaka i jego otorbienia przez tkankę włóknistą, utworzoną z otaczających i niedokrwionych mięśni, częściowo z przegród międzymię-śniowych i z nowotworzonej tkanki. Treść nagromadzona w cyście krwotocznej pozostaje płynna. Cysty krwotoczne są następstwem raczej urazów bezpośrednich, niż pośrednich. Ponieważ są one zawsze głęboko położone, przeto trudno się poddają leczeniu stosowanemu w uszkodzeniach powierzchownych. Podobnie jak zwłóknienie, cysty krwotoczne mogą stanowić zejście nieprawidłowego, czy spóźnionego leczenia, szczególnie gdy nie zastosowano miejscowego ucisku i oziębienia.

Objawy kliniczne związane są z umiejscowieniem i objętością nagromadzonego płynu. Cysta może nie tylko powodować uczucie niewygody przy skurczu mięśnia, czy też wywoływać ból z powodu uciskania na okoliczne tkanki. Klinicznie daje ona objawy mało elastycznego obrzęku, jeśli naturalnie położona jest powierzchownie. Nasilenie objawów odnosi się także do napięcia wytworzonego wewnątrz zbiornika, a ten z kolei zależy od takich czynników, jak una-czynienie, czynnościowy ucisk na tkanki zawierające płyn, ciśnienie tkanek otaczających i temperatura. Objawy uzależnione są także od zmian ciśnienia atmosferycznego. Zaznaczyć należy, że najczęstsze umiejscowienie cyst krwotocznych stanowi mięsień dwubrzuśćcowy ramienia.

Warstwy płynów. Terminem tym określa się gromadzenie wysięku lub krwi między dwiema powięziami mięśniowymi w wyniku urazu bezpośredniego, prawdopodobnie z powodu reakcji zapalnej w tej części tkanki łącznej, w odpowiedzi tak na sam uraz, jak i wzrost ciśnienia śródmięśniowego wywołanego przez krwiak.

Do występowania warstw płynów dochodzi najczęściej w przednio-zewnę-trznym przedziale uda, gdzie powięź mięśniowa i przegrody są mocne oraz mało rozciągliwe. Występuje wówczas napięcie i jednolity, nieelastyczny lub czasami płynny obrzęk.

Napięcie wywołane nagromadzeniem płynu wywołuje subiektywne odczucie bólu i utrudnia czynne skurcze mięśni. Leczone prawidłowo i odpowiednio wcześne nie pozostawia niekorzystnych następstw dla czynności mięśnia.

 

Podobne prace

Do góry