Ocena brak

CYKLAZA ADENYLANOWA

Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013

Enzym będący białkiem błonowym, który katalizuje syntezę z ATP cyklicznego 3',5’-adenozynomonofosforanu (cAMP), związku pełniącego funkcję komórkowego przekaźnika sygnału drugiego rzędu w wielu procesach fizjologicznych.

Pośredniczy on w działaniu wielu hormonów, np. adrenaliny, giukagonu i ACTH (adrenokortykotropiny), a także powoduje otwarcie kanałów chlorkowych, obniża agregację płytek krwi, indukuje rozkład zapasowych związków energetycznych oraz zwiększa wydzielanie kwasu w żołądku.

Cyklaza adenylanowa jest aktywowana na skutek oddziaływania z jednym z rodzajów białek G (białek pełniących funkcje sygnałowe, wiążących nukleotydy guanylowe - GTP i GDP), aktywność którego z kolei jest stymulowana w wyniku przyłączenia hormonu do jego receptora. 

Podobne prace

Do góry