Ocena brak

CWIETAJEWA MARINA IWANOWNA

Autor /Prochor Dodano /01.08.2012

ur. 26 IX 1892 w Moskwie, zm. 31 VIII 1941 w Jełabudze (n. Kamą), Poetka.

Wychowywała się w środowisku nauk.-artyst., kształciła się m.in. w kat. pensjonatach w Szwajcarii. Debiutowała tomikiem poezji Wieczernij albom (Mwa 1910); nast. powstały kolejne tomy jej wierszy i poematów oraz dramaty. Od 1922 przebywała na emigracji w Berlinie, Pradze i Paryżu, 1939 wróciła wraz z rodziną do ZSRR, gdzie po wybuchu wojny na skutek tragicznych przeżyć osobistych i rodzinnych popełniła samobójstwo. C. wniosła bardzo istotny wkład w rozwój poezji ros. XX w.

Działając poza lit. ugrupowaniami i prądami, romantycznie skłócona z rzeczywistością, w poezji widziała swoją misję życiową; uprawiała lirykę bardzo osobistą i szczerą, o wielkim napięciu emocjonalnym, ale równocześnie przesyconą dogłębnie intelek-tualizmem;

jej wiersze i poematy — to pełne dramatycznego napięcia monologi, odwołujące się do różnorodnych eur. i ros. źródeł inspiracji; odznaczają się one niepowtarzalnym charakterem formy poetyckiej. Panując w pełni nad żywiołem języka ros. (pisała także w językach obcych), najchętniej operowała takimi komponentami, jak bogata i wyszukana leksyka, gra słów i znaczeń, słowne asocjacje, rytm, a zwł. pauza.

W utworach C. ważne miejsce zajmują egzystencjalne problemy ogólnoludzkie, a wśród nich temat odpowiedzialności człowieka, powołania twórcy oraz śmierci. Są wśród nich także motywy rei. (Swieto-woj liwień 1922, fragment Modlitwa, Niebo poety) oraz elementy chrzęść, obyczajowości i życia cerkiewnego (poemat Molodiec 1924, fragment Chieruwimskajd). Utwory wydano pt. Izbrannyje proizwiedienija (Mwa 1965).

 

W. Orłów, Marína C. Sud'ba. charaktier, poezija, w: Marina C, Izbrannyje proizwiedienija, Mwa 1965, 5-54; M. Böhme, Rilke und die russische Literatur, W 1966; S. Karlínsky, Marina C. Her Life and Art, Lo 1966; A. Drawicz, Literatura radziecka 1917-1967, W 1968, 41-43; S. PoUak, Wstęp, w: M. Cwie-tajewa. Poezje, Wwa 1968, 5-33.

Podobne prace

Do góry