Ocena brak

Ćwiczenia lecznicze zapobiegające obniżaniu się i przemieszczeniu narządów jamy brzusznej

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Obniżenie narządów jamy brzusznej występuje najczęściej w wieku późniejszym.

Przyczyną tego stanu jest zmniejszenie się napięcia mięśni podtrzymujących narządy jamy brzusznej»p mięśni dna miednicy, np. po porodach. Czynnościowa współzależność tych narządów z powłokami brzusznymi wskazuje na znaczenie prawidłowej postawy oraz na właściwe napięcie mięśni brzusznych. Obniżeniu mogą ulec: pęcherz, odbytnica, macica, ściany pochwy.

Łączą się z tym takie dolegliwości, jak wysiłkowe nietrzymanie moczu, przewlekły stan zapalny pęcherza, zaparcia, tyłozgięcie macicy, bóle krzyża, zaburzenia krwawienia.

Przy niedużym stopniu przemieszczenia i obniżenia narządów, leczenie za pomocą gimnastyki ma wszelkie szanse powodzenia. Gimnastykę leczniczą stosuje się również jako przygotowanie do operacji i w okresie pooperacyjnym. Ćwiczenia lecznicze poprawiają i usprawniają czynność danego narządu, wzmacniają mięśnie i wię-zadła, zapobiegają zrostom pooperacyjnym.

Jedną z częstszych i bardzo przykrych dolegliwości jest wysiłkowe nietrzymanie moczu na tle czynnościowym. Na ogół przyczyną jest zwiotczenie i osłabienie mięśni dna miednicy (np. po porodzie), przedniej i tylnej ściany pochwy oraz niedostateczna czynność zwieraczy i mięśni łonowo-guzicznych. Sprawa dotyczy szczególnie kobiet w wieku średnim, może jednak wystąpić także u kobiet młodych.

Z większości obserwacji i wywiadów wynika, że „popuszczanie” moczu (mimowolne wyciekanie moczu przy zwiększonym ciśnieniu śródbrzusznym), początkowo nikłe, niedokuczliwe (rzadko obserwowane), występujące np. przy silnym kaszlu, śmiechu, kichnięciu, nagłym dźwignięciu, jest często lekceważone i zaniedbywane przez, większość kobiet. Rzadko zasięgają porady lekarskiej, toteż choroba nasila się z biegiem czasu, rzutując ujemnie na całe życie kobiety. Ostateczną konsekwencją jest zabieg operacyjny.

Nigdy więc nie wolno lekceważyć początkowych objawów nietrzy-mania moczu. Nie zwlekając, najlepiej zgłosić się do lekarza. Jeśli stwierdzi, że przyczyną dolegliwości jest osłabienie ,,aparatu” mięś-niowo-powięziowego, decydującego o dobrych warunkach statycznych i czynnościowych, należy rozpocząć stosowanie specjalnych ćwiczeń leczniczych usprawniających pracę tych grup mięśniowych, głównie zwieracza cewki moczowej. We wczesnym okresie tego schorzenia, w większości przypadków gimnastyka daje bardzo dobre wyniki. Odpowiednio dobrane i dawkowane ćwiczenia, polegające na naprzemiennych skurczach i rozkurczach mięśni w różnych pozycjach ciała, mają wpływ na szybkie zmiany ciśnienia śródbrzusz-nego, które odbarczają i obarczają dno miednicy, powodując odruchowe szybkie naprzemienne skurcze i rozkurcze mięśni tej okolicy.

Umiejętnie dobrane i stopniowo dawkowane ćwiczenia pomagają w przywróceniu mięśniom zwieracza ich prawidłowej czynności oraz powodują rzeczywistą i czynnościową odbudowę aparatu mięśnio-wo-nerwowego, czynne przekrwienie i wzmocnienie mięśni miednicy mniejszej, utorowanie i zautomatyzowanie nowych ruchowo-czucio-wych szlaków nerwowych.

Ćwiczenia wpływają więc na reedukację czynności układu nerwowego, które zostały naruszone w wyniku urazów miejscowych poporodowych lub operacyjnych. Stopniowo wytwarzają się nawykowe, nowe czynności prawidłowego trzymania moczu. Jest to jeden z głównych celów stosowania gimnastyki leczniczej.

Do ćwiczeń przystępujemy po uprzednim badaniu i po konsultacji z lekarzem. Proponujemy następujące przykłady ćwiczeń, które można też stosować jako przygotowanie do operacji i po operacji.

 

Podobne prace

Do góry