Ocena brak

Crossidium squamiferum

Autor /Nicefor Dodano /17.02.2012

 

Wygląd: Darnie gęste, po-duszkowate, białawe; łodyżki do 1 cm wysokie; liście podłużnie owalne z długim szklistym kończykiem, o bezbarwnych szczytach i górnych brzegach; na górnej stronie zebra są gęsto skupione, rozgałęzione nitkowate rzędy komórek asymilacyjnych; seta czerwonawożółta; puszka podłuz-no-cylindryczna, nieco wygięta; perystom dwukrotnie spiralnie skręcony w lewo.

Podobne gatunki: Zewnętrznie podobne są gatunki Grimmia, od których Crossidium różni się charakterystycznie rozgałęzionymi la-mellami na górnej stronie liści.  

Siedlisko: Na dobrze naświetlanych skałach wapiennych, murach, na stwardniałym lessie.

Występowanie: Najczęściej w rejonach uprawy winorośli w Europie Południowej i Środkowej.

Do góry