Ocena brak

COX, Cockes LEONARD

Autor /Prochor Dodano /01.08.2012

ur. prawdopodobnie 1498 w Thame (hrabstwo Oxford), zm. 1549 w Anglii, Humanista.

Studia rozpoczął w Cambridge, a kontynuował je krótko w Paryżu i Tybindze, gdzie zetknął się z Ph. Melanchtonem; 1518 przybył do Krakowa i 1519 rozpoczął na UJ wykłady z retoryki;

1520 przeniósł się na Węgry, gdzie był 1521-24 kier. szkoły w Lewoczy, a potem w Koszycach; po powrocie do Krakowa 1525 objął profesurę humaniorów; żywo oddziaływał w duchu eraz-miańskim na życie umysłowe Krakowa, także przez skupionych wokół siebie młodych entuzjastów Erazma z Rotterdamu, m.in. J. Łaskiego,. S. Hozjusza; 1527 wyjechał do Anglii jako wychowawca A. Zebrzydowskiego;

od 1530 był kier. szkoły w Reading; wydał pierwszy w Anglii podręcznik retoryki The Art or Craft of Rhetorica (Lo 1530,15322), który wpłynął na rozwój retoryki w Anglii; jako ruchliwy humanista i doświadczony pedagog, przyczynił się C. do rozkrzewienia prądów human, w Krakowie, na Węgrzech i w Anglii.

 

Barycz (passim); S. Kot, PSB IV 98-99; U. Szumska, Anglia a Polska w epoce humanizmu i reformacji, Lw 1938 (passim); Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, Kr 1964, I (passim); DNB IV 1336; H. Zins, Leonard C. i erazmiańskie kola w Polsce t Anglii, ORP 17 (1972) 27-63; tenże. Angielski humanista Leonard C. i polscy erazmlańczycy, RH 20(1972) z. 2, 63-82.

Podobne prace

Do góry