Ocena brak

CÓRKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Autor /Prochor Dodano /01.08.2012

Na prawie pap. lub diec. oraz różne wspólnoty kośc. nazywane c. powstawały licznie w okresie potryd., przyjmując określenie w zależności od dominującego tematu teol. lub kultu.

A. Pod WEZWANIEM OSÓB i PRZYMIOTÓW BOSKICH

° c. mądrości (-*- mądrość Boża III);

° c. Opatrzności (-> Opatrzność Boża IV);

° c. Bożej miłości (-»• miłość Boża III);

° c. miłości Najśw. Serca Jezusa (-> Serce Jezusa V);

° c. miłości Przenajśw. Krwi Jezusa (-»• Krew Jezusa IV);

° c. miłosierdzia (-»• miłosierdzie Boże IV);

° c. woli Bożej, Figlie della Divina Volontà (zw. też c. św. Józefa, Figlie di san Giuseppe), zgrom, na prawie diec., zał. 1926 w Genui przez Elise Mezzana (1860-1942) i ks. S. Olivari w celu opiekowania się zaniedbanymi dziewczętami; 1959 uzyskały zatwierdzenie; 1972 liczyły ok. 30 sióstr w 4 domach; dom gen. w Genui;

° c. żarliwości Bożej, Figlie del Divino Zelo, na prawie pap., zał. 1887 w Mesynie (Sycylia) przez ks. Annibala Marię di Francia (1851-1927), zatwierdzone 1906 przez abpa Mesyny; dekret pochwalny i zatwierdzenie konstytucji otrzymały 1935; zajmują się działalnością charytatywną, kształceniem młodzieży, zobowiązując się dodatkowym ślubem do modlitwy o powołania kapł.; 1975 liczyły 685 sióstr w 54 domach przeważnie we Włoszech; dom gen. w Rzymie;

° c. Jezusa (-> imię Jezus III);

° c. dziecięctwa Jezusa (-* Dziecię Jezus V);

° c. boskiego Zbawiciela (-»• Zbawiciel IV);

° c. Dobrego Zbawiciela (^ Zbawiciel IV);

° c. Jezusa Zbawiciela (-»• Zbawiciel IV);

° c. Najśw. Serca Jezusa ( -*• Serce Jezusa V) ;

° c. Ukrzyżowanego ( -* krzyż Chrystusa IV);

° c. krzyża (-*• krzyż Chrystusa IV);

° c. Chrystusa Króla Chrystus Król III);

° c. Dobrego Pasterza (-> Dobry Pasterz IV);

° c. Serca Eucharystycznego, Figlie di Cuore Eucaristico, wspólnota zak., zał. przez A. Zullino (1890-1962) w Brindisi (pn.-wsch. Włochy); ich celem jest modlitwa w intencji powołań kapł. i pełnienie dzieł charytatywnych; 1971 liczyły 14 sióstr w 3 domach; dom główny w Brindisi;

° c. Ducha Świętego (-* Duch Święty V).

B. Pod WEZWANIEM PRZYWILEJÓW i TYTUŁÓW MATKI BOŻEJ

° c. Maryi, Filles de Marie, na prawie diec., zał. 1805 w Lowanium przez Jeanne Baptistine Cicerone Paridaens (1796-1838) i ks. M. Devenise (1757-1814) w celu kształcenia młodzieży; 1814 zatwierdzone przez abpa Mechelen, 1862 przeszczepione do Francji; 1913 objęły placówkę mis. na Haiti; 1955 do zgrom, włączono c. Serca Jezusowego (Filles de Sacré-Coeur) o podobnym celu; 1965 liczyły 250 sióstr w 20 domach; dom gen. w Lowanium;

° c. Maryi, Filles de Marie, Soeurs de sainte Philomène, na prawie pap., zał. 1841 w La Louvesc (pn.wsch. Francja) przez Julię Goin (1812-71) i C. Robina SJ (1796-1874) w celu opiekowania się dziewczętami pracującymi w przemyśle i handlu; 1845 otrzymały aprobatę diec., 1915 dekret pochwalny, a 1935 zatwierdzenie pap.; 1965 decyzją Stolicy Apost. pierwotną nazwę zmodyfikowano na Congrégation des Filles de Marie; 1976 liczyły 150 sióstr w 23 domach; dom gen. w Grenoble;

° c. Maryi, Daughters of Mary (Bannabikira), zgrom, tubylcze na prawie diec, zał. 1910 w Villa Marie (diec. Masaka, Uganda) przez ks. Henri Streichera w celach charytatywno-wy-chowawczych; 1958 uzyskały dekret pochwalny; 1974 liczyły 655 sióstr w 56 domach; dom gen. w Masaka;

° c. Maryi, Filles de Marie (Dong Con Duc Bà), tubylcze zgrom, na prawie diec, erygowane kan. 1923 w Phnom Penh (Wietnam) z istniejącego dawniej w Kambodży Zgrom. Miłośniczek Krzyża; 1973 liczyły 49 sióstr w 6 domach w diec. Ban Me Thuot, Xuan Loe i Phu Cuong, dokąd 1970 przeniesiono dom gen.;

° c. Maryi, Filles de Marie, tubylcze zgrom, na prawie diec, zał. 1927 w Jaunde (Kamerun) przez F. Vogta w celu pomocy duszpast. i charytatywno-wychowawczej ; 1970 liczyły ok. 100 sióstr w 11 domach; dom gen. w Jaunde;

° c. Maryi, Filles de Marie (Bana Ba Maria), tubylcze zgrom, na prawie diec, zał. 1934 w Bondo (Zair) przez F. Blessinga w celach wychowawczo-charytatywnych; 1969 liczyły 13 sióstr w 2 domach; 1970 złączone z -*• urszulankami z Bondo;

° c. Maryi, Filiae Mariae (Aya Maria), tubylcze zgrom, na prawie diec, zał. 1937 w Molegbe (Zair) przez bpa B. Tanghego w celach wychowawczo-charytatywnych; 1972 liczyły 31 sióstr w kilku domach diec. Molegbe, gdzie znajduje się dom główny;

° c. Maryi, Daughters of Mary, zgrom, obrządku zach.syr. na prawie diec, zał. 1938 w Martandam (Madras) przez ks. J. Kuzhinjalila i M. Kallarckal w celach wychowawczo-charytatywnych; 1939 uzyskały zatwierdzenie; 1975 liczyły 239 sióstr w 26 domach; dom gen. w Martandam;

° c. Maryi, Daughters of the Blessed Virgin, tubylcze zgrom, erygowane 1951 w Tabora (Tanzania), z 2 zgrom, istniejących wcześniej w Tabora i Mwanza, w celu niesienia pomocy w duszpasterstwie par. i chary taty wno-wychowawczym; 1970 liczyły 198 sióstr w 28 domach podzielonych na 2 prowincje; dom gen. w Tabora;

° c. Maryi, Filles de Marie (Bene Mariya), tubylcze zgrom, na prawie diec, zał. 1955 w Ngozi (Burundi) przez bpa J. Martina w celu wychowywania młodzieży żeńskiej; 1971 liczyły 62 siostry; dom gen. w Ngozi;

° c. Maryi Niepokalanej (-> koncepcjonistki argentyńskie, -* marianistki, -> niepokalane poczęcie IV);

° c. najmniejsze Niepokalanego Poczęcia, Hijas Minimas de Maria Imaculada, na prawie pap., zał. 1883 w León (Meksyk) przez ks. Pablo Anda y Padilla; dekret pochwalny otrzymały 1913, zatwierdzenie konstytucji 1933, zatwierdzenie pap. 1941; pielęgnują chorych w szpitalach i opiekują się starcami w przytułkach; 1976 liczyły 420 sióstr w 35 domach; dom gen. w León;

° c. Maryi Niepokalanej do Posługi Domowej, Religiosas de Maria Imaculada, na prawie pap., zał. 1876 w Madrycie przez Vicenze Marię Lopez Vicuna w celu opieki nad służącymi; 1976 liczyły 1930 sióstr w 88 domach w różnych krajach Europy; dom gen. w Rzymie;

° c. Maryi Niepokalanej z Gwadelupy, Hijas de Maria de Guadelupe, na prawie pap., zał. 1878 przez ks. José Antonio Planearte y Labastid w Zamora (Meksyk) w celu wychowawczo--charytatywnym; 1885 otrzymały zatwierdzenie diec, 1895 dekret pochwalny, 1938 zatwierdzenie ostateczne; 1976 liczyły 734 siostry w 50 domach; dom gen. w Meksyku;

° c. wniebowzięcia (->• wniebowzięcie NMP V);

° c. Najsłodszego Serca Maryi (-»• Serce Maryi IV);

° c. Niepokalanego Serca Maryi (-> Serce Maryi IV);

° c. Miłosiernego Serca Maryi (-»• Serce Maryi IV);

° c. Serca Maryi (-* Serce Maryi IV);

° c. Matki Boskiej Dobrego Pasterza (-*- Dobrego Pasterza Matka Boża);

° c. Opieki Maryi (-»• Opieki Matka Boża);

° c. Pocieszycielki (-> Pocieszenia Matka Boża III);

° c. Maryi Matki Kościoła (-> Matka Kościoła);

° c. różańca św. (-> różaniec);

° c. Królowej Różańca Św. (-»• różaniec);

° c. Matki Bożej od Siedmiu Boleści (-> Bolesna Matka Boża IV °, °; -»• serafitki);

° c. Matki Miłości Bożej (-»• Miłości Bożej Matka III);

° c. narodzenia Maryi (-> natywitanki) ;

° c. ofiarowania NMP(-> ofiarowanie NMP IV);

° c. ubogie nawiedzenia NMP (-> wizytki);

° c. Matki Bożej Śnieżnej (-»• Śnieżna Matka Boża);

° c Matki Boskiej Jasnogórskiej (-> Częstochowska Matka Boża V);

° c. Maryi Wspomożycielki (->• salezjanki);

° c. Maryi z Saint-Denis, Filles de Marie de Saint-Denis, na prawie pap., zał. 1849 w Saint-Denis (wyspaunion, Archipelag Maskarenów) przez F. Levasseura i A. Pignolet de Fres-nes dla opieki i wychowywania dzieci emigrantów i jeńców wojennych; 1851 otrzymały zatwierdzenie diec; od 1850 powstawały placówki w Zanzibarze i Bogmayo (Afryka Wsch.) i na Madagaskarze (1890); 1891 otrzymały dekret pochwalny, 1948 zatwierdzenie Stolicy Apost.; 1951 powstały domy we Francji; 1976 liczyły 361 sióstr w 56 domach; dom gen. w Saint-Denis (Réunion);

° c. Maryi z Pesche, Filles de Marie de Pesche, na prawie diec, zał. 1819 przez ks. Nicolasa Josepha Baudy w Pesche (Belgia) w celu nauczania młodzieży; rozprzestrzeniwszy się w sąsiednich diec. prowadzą szkolnictwo; po 1923 powstały placówki mis. w Kongu; 1923 złączyły się z c. krzyża (Filles de la Croix de Monugnies), a 1959 z siostrami Maryi z Braine-1'Al-leud (Soeurs de Marie de Braine-1'AUeud); 1970 liczyły 353 siostry w 58 domach; dom gen. w Pesche;

° c. Maryi z Torfou, Filles de Sainte Marie de Torfou, na prawie diec, zał. 1823 przez ks. Ch. Foyera w Torfou (pn.-wsch. Francja) w celu prowadzenia działalności charytatywnej; 1892 zatwierdzone i przeszczepione do in. diecezji franc, 1901 do Belgii ; 1966 liczyły 963 siostry w 98 domach ; dom gen. w Torfou ;

° c Maryi od Bożej Opatrzności, Figlie di santa Maria della Divina Provvidenza, na prawie pap., zał. 1881 w Pianello del Làrio (prow. Como) przez -> Alojzego Guanelę w celach charytatywnych; przeszczepione do Szwajcarii (1899), Stanów Zjedn. (1913), Brazylii i Kolumbii (1960); 1917 otrzymały ostateczne zatwierdzenie; 1976 liczyły 1178 sióstr w 57 domach; dom gen. w Como;

° c. od Matki Bożej Opatrzności w Saintes, Filles de sainte Marie de la Providence, na prawie diec, zał. 1819 w Saintes (dep. Charente-Maritime) przez ks. M. de Rupta w celu kształcenia młodzieży; 1934 otrzymały dekret pochwalny; 1973 miały w różnych diecezjach franc, i w Hiszpanii 186 sióstr w 17 domach; dom gen. w Saintes;

° c. Maryi z Ogrodu Oliwnego, Figlie di Maria Santissima dell' Orto, na prawie pap., zał. 1892 w Chiavari (prow. Genua) przez św. -» Antoniego Marię Gianellego w celu prowadzenia działalności charytatywno-wychowawczej ; 1862 otrzymały dekret pochwalny, 1868 zatwierdzenie konstytucji; rozwinęły się we Włoszech, Hiszpanii, Ameryce Łac. (Argentyna, Brazylia, Chile, Paragwaj, Urugwaj); 1976 liczyły 1380 sióstr w 159 domach; dom gen. w Rzymie;

° c. Matki Bożej Miłosierdzia (-> Miłosierdzia Matka Boża);

° c. naszej Pani Dobrej Rady i św. Pawła od Krzyża (-> Dobrej Rady Matka Boża III 5°);

° c. Maryi Służebniczki Miłości, Filles de Marie, Servas de Caridade, na prawie diec., zał. 1924 w Recife (Brazylia) przez J. Venencio de Melo (1866-1938) i M. Mercedes de Roche w celach wychowawczo-charytatywnych, zatwierdzone 1928; 1975 liczyły ok. 100 sióstr pracujących wyłącznie w Brazylii; dom gen. w Recife;

° c. Maryi i Józefa, Dochters van Maria en Jozef, na prawie pap., zał. 1817 w 's-Hertogenbosch (Brabancja Pn.) przez Annę Catharine van Hess i ks. Constanta van Crombrugghe w celu opiekowania się głuchoniemymi, zatwierdzone 1850; 1906 założyły placówki mis. w Brazylii, 1924 w Chinach (istniała do 1948), 1939 w Indonezji; na członkinie przyjmują osoby głuchonieme; 1976 liczyły 538 sióstr w 40 domach; dom gen. w 's-Hertogenbosch.

C. POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH

° C. Świętej Rodziny (-»• Rodzina Święta IV);

° c. św. Anny (-* Anna św. IV);

° c. św. Antoniego z Padwy, Povere Figlie di san Antonio, na prawie pap., zał. 1901 w Tufara di Valle Gaudina (prow. Benewent) przez Giulie Bonifacio i Lucasa de Longis OFM w celu dydaktyczno-wychowawczym; rozprzestrzeniły się w diecezjach pd. Włoch; 1976 liczyły 176 sióstr w 24 domach; dom gen. w Albano;

° c. św. Bernadetty, Daughters of Saint Bernadetta, na prawie diec., zał. 1958 w Rulenge (Tanzania) przez A. Lanctota w celach dydaktyczno-charytatywnych; 1972 liczyły 38 sióstr pracujących w diec. Rulenge, gdzie jest dom główny;

° c. św. Elżbiety (-> elżbietanki);

° c. św. Euzebiusza (-»• Euzebiusz Św.);

° c. św. Filipa Neriusza (-»• Filip Neriusz Św.);

° c. św. Franciszka Serafickiego (-»• Franciszek z Asyżu Św.);

° c. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu (-»• Franciszek z Asyżu Św.);

° c. św. Franciszka Salezego (->• Franciszek Salezy Św.);

° c. św. Józefa (-» Józef Św.);

° c. św. Józefa Kalasantego (-> Józef Kalasanty Św.);

° c. św. Genowefy (-> Genowefa Św.);

° c. św. Jana Chrzciciela (-> Jan Chrzciciel Św.);

° c. św. Kamila (-»• Kamil Św.);

° c. św. Kajetana (-»• Kajetan Św.);

° c. św. Katarzyny z Genui (-> Katarzyna z Genui Św.);

° c. św. Katarzyny ze Sieny (-> Katarzyna ze Sieny Św.);

° c. św. Marii Magdaleny (-> Maria Magdalena Św.);

° c. bł. Marii Teresy (-»• Maria Teresa Ledóchowska bł.);

° c. św. Marty (-*- Marta Św.);

° c. św. Pawła (-> Paweł Apostoł V);

° c. św. Ryty (Ryta Św.).

D. INNE ZGROMADZENIA

° C. miłości (-> szarytki);

° c. Betlejemu (-> betlejemitki);

° c. Kościoła, benedyktynki misjonarki parafialne, Filles de Eglise, Bénédictines de Paroisses, zgrom, na prawie diec, zał. 1927 w Nîmes (pd. Francja) przez R. Hoornaerta w celu wspomagania odnowy liturg. i krzewienia idei zjednoczenia Kościołów; powstało ze złączenia grup młodzieżowych franc, i belg. (kierowanej przez G. Lefebvre'a); 1949 uzyskały zatwierdzenie; 1975 liczyły ok. 45 sióstr (w tym 13 mieszkające poza domem zak.) w 2 domach; dom gł. w Brugii (Belgia);

° c. Kościoła, Figlie della Chiesa, zgrom, na prawie diec, zał. 1931 w Genui przez ks. G. Moglie w celu apostolatu liturg.; zatwierdzone 1946; współpracują z benedyktynami belg., m.in. z G. Lefebvrem; 1972 liczyły 23 siostry w 2 domach; dom macierzysty w Genui;

° c. Kościoła, Figlie della Chiesa, na prawie pap., zał. 1940 w Wenecji przez M. Oliva Bonaldo (ze zgrom. -* kanosjanek); 1946 uzyskały zatwierdzenie, 1949 dekret pochwalny; szerzą kult Najśw. Sakramentu, zwł. jego adorację, oraz pomagają duchowieństwu w pracy par.; 1976 liczyły 375 sióstr w 51 domach; dom gen. w Rzymie;

° c. Unii Apostolskiej (-> Unia Apostolska II);

° c. wiary (-> minimitki);

° c. oratorium, Figlie dell' Oratorio, na prawie pap., zał. 1883 przez ks. V. Grossiego i Angelinę Cippelletti w Pizzighettone (prow. Kremona); 1901 uzyskały zatwierdzenie tymczasowe, 1915 dekret pochwalny, 1926 zatwierdzenie ostateczne; prowadzą szkolnictwo w pn. diecezjach wł.; 1976 liczyły 465 sióstr w 70 domach; dom główny w Lodi.

Podobne prace

Do góry