Ocena brak

CONINGHAM ARTHUR (1895-1948) - marszałek lotnictwa

Autor /malgosia123 Dodano /22.02.2011

Brytyjski oficer lotnictwa, położył szczególne zasługi w czasie walk w Afryce Północnej i Europie Zachodniej. Żołnierz piechoty z I wojny świa­towej, na skutek ran zwolniony z wojska jako inwalida w kwietniu 1916 r. Wstąpił do Royal Flying Corps, gdzie odniósł sukcesy jako pilot myśliwski. W 1925 r. wsławił się lotem nad Afryką z Kairu do Kaduny w Nigerii na dystansie 10 460 km w ciągu 24 dni.

Po wy­buchu II wojny światowej mianowa­no go dowódcą 4 grupy lotnictwa bombowego (4 Group Bomber Command). W lipcu 1941 r. objął dowództwo pustynnych sił powie­trznych (Desert Air Force) i umie­jętnie rozwijał współdziałanie z wojskami lądowymi. W 1943 r. dowodził alianckimi siłami powie­trznymi w czasie walk w Tunezji, na Sycylii i we Włoszech. Od 1944 r. dowodził lotnictwem tak­tycznym 2 Tactical Air Force walczącym na szlaku bojowym od Normandii do Berlina. W 1947 r. zrezygnował ze służby wojskowej. Zginął w wypadku lotniczym w styczniu 1948 r.

 

Podobne prace

Do góry