Ocena brak

CONFORMITATUM LIBER

Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012

(łac. księga zgodności), Średniow. dzieło hagiograficzne Bartłomieja Rinonicho z 1385--90 pt. De conformitate vitae beati Francisct ad vitam Domint Jesu (Christi).

Myślą przewodnią dzieła jest ukazanie w 40 tzw. zgodnościach naśladowniczej postawy Franciszka z Asyżu oraz procesu, w którym Chrystus upodobnił go do siebie; dzieło stanowi kryt. kompilację głównych źródeł do życia Franciszka (zwł. pism, najstarszych legend i tradycji);

jednakże chęć ukazania wyższości nurtu obserwanckiego nad konwentualnym u franciszkanów spowodowała, że tendencyjnie przystosowywano źródła; dzieło zawiera cenne wiadomości o prowincjach, poszczególnych konwentach, pisarzach i świątobliwych zakonnikach.

W średniowieczu sporządzono wiele kodeksów (najstarszy w klasztorze w Alwerni we Włoszech); wydawano je wielokrotnie (Mi 1510,1513, Boi 1590, Q 1902), a oprać kryt. w „Analecta franciscana" 4-5 (1906-12).

W XVI w. E. Alber w Der Barfüsser Mönche Eulenspiegel und Alcoran (Wittenberg 1542) zarzucił franciszkanom, że stawiają Cl. wyżej niż ewangelię, podobnie jak muzułmanie Koran, co spotkało się z repliką H. Seduliusa w Apologetlcus adversus Al-coranum franciscanorum (An 1613); P. Sabatier (Vie de saint François d'Assise, P 1889", s. CXTV-CXX) podkreślił przydatność dzieła w badaniach nad duchowością franciszkańską.

 

E. Stateczny, Rozbiór krytyczny źródeł do żywota iw. Franciszka z Asyżu, Pz 1913,73-74,451-462; Huber 548-550; F. Tinivella, ECat II927-928; J. Moorman, A History of the Franciscan Order, Ox 1968, 396-397; C. Erickson, Bartholomew of Pisa. Francis exalted. De conformltate, MSt 34 (1972) 253-274.

Podobne prace

Do góry