Ocena brak

CONCORDANZA CARITATIS, Expositio evangeliářům, Speculum salvationis, Liber figurarum

Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012

Średniowieczne rpsy systematyzujące historię zbawienia przez konfrontację wydarzeń nowotest. z typicznymi wydarzeniami starotest., przeznaczone dla kaznodziejów.

Układ cc, wzorowany na brewiarzu lub mszale, w cz. I zawiera perykopy ewang. na niedziele, święta i dni powszednie roku kośc, zaś w cz. II — na 82 uroczystości świętych, a w egz. kompletnych ponadto wykład -+ dekalogu, przeciwstawienie grzechów głównych kardynalnym i teol. -» cnotom oraz 2 dróg prowadzących do nieba i do piekła.

Zachowały się 24 rpsy cc, w tym 6 ilustrowanych; wszystkie pochodzą z Austrii i pd. Niemiec Pierwsza cc, opracowana 1351 przez Ulryka opata klasztoru cystersów w Lilienfeld (Austria), w cz. I zawiera 156 scen ze ST i NT, w cz. II — 238 scen z życia świętych wraz z ich odpowiednimi typami ze ST; każdą scenę nowotest. otaczają 4 popiersia proroków, po 2 odpowiednie sceny ze ST i po 2 z przyrody, zaczerpnięte z Bestiariusza; każde przykazanie zilustrowane jest przykładami z Pisma św. — dwoma do naśladowania i dwoma ku przestrodze; łącznie jest 1188 scen.

Po każdej stronicy ilustracji następuje stronica tekstu, wzorowanego na prozie Speculum humanae salvationis; kompozycja strony ilustracji wzorowana jest na -> Biblii ubogich.

Egzemplarze ilustrowane znajdują się w Stiftsbibliothek w Lilienfeld, Staatsbibliothek w Eichstätt, Staatsbibliothek Monachium, John Rylands Library w Manchesterze, Bibliothèque Nationale w Paryżu i w rękach prywatnych w Stanach Zjednoczonych.

 

H. Tietze, Die Handschriften der cc, Jahrbuch der Kaiserlich-königlichen Zentralkommission für Erforschung der Kunst und historischen Denkmäler 2 (1905) 27-64; M.R. James, A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the John Rylands Library of Manchester, Mch 1921, I 129-135; H. Jerchel, Die ober- und niederösterreichische Buchmalerei der 1, Hälfte des 14. Jahr-Hunderts, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses 6 (1932) 41-43,51; H. Rott, Die Bibel im Mittelalter, Au 1939, 237--246; A.A. Schmid, RDK III 833-853; L.H.D. van Looveren, LCIk I 459-461.

Podobne prace

Do góry