Ocena brak

COMUNEROS POWSTANIE W PARAGWAJU 1723-1735

Autor /boben Dodano /01.08.2012

Jose de Anteąuera y Castro (1690-1731) wyruszył do Asunción z co­muneros, obywatelami dążącymi do wpro­wadzenia demokratycznych praw, występu­jącymi przeciw despotycznej władzy hisz­pańskiego gubernatora królewskiego. Gu­bernatora uwięziono, Anteąuera objął jego urząd i ogłosił wyższość praw ludu ponad prawami hiszpańskiego króla. Wicekról Pe­ru wielokrotnie posyłał wojska, które miały obalić Anteąuera, ale bez powodzenia. W 1726 wojska królewskie pod dowództwem gubernatora Buenos Aires zdobyły Asun­ción. Anteąuerę ujęto, uwięziono w Limie (Peru) i stracono 5 lipca 1731. W więzieniu Anteąuera natchnął współwięźnia, Fernan-do Mompoxa, do dalszego prowadzenia wal­ki przeciw despotycznym i niesprawied­liwym rządom w Paragwaju. Comuneros pod wodzą Mompoxa ogłosili Paragwaj nie­podległą republiką i aż do 1735 stawiali opór wojskom rządowym. W 1735 zwycię­żyła ich armia pod dowództwem Bruno Mauricio de Zabali (1682-1736), co do­prowadziło do przywrócenia w Paragwaju władzy hiszpańskiego króla.

Podobne prace

Do góry