Ocena brak

COMES, liber comitis

Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012

Księga czytań mszalnych w liturgii rzym., zawierająca teksty lekcji (częściej zw. epistolarzem), niekiedy także ewangelii ( -» lekcjonarz) i wyjątkowo — wykaz perykop, sporządzony wtórnie z lekcjonarza ( -> kolektarz z kapitularzem); nazwa c, której etymologii dotąd nie ustalono, występuje od 471 (Charta cornutiana).

Spośród c. znany jest C. ab Albino ordina tus z 626-627, będący dodatkiem w Eptstolarzu Alkutna, oraz C. Theotinchi z IX w. z opactwa Saint-Riquier, zawierający wykaz perykop lekcji i ewangelii.

Do pozostałych c, którym nazwę nadali ich wydawcy, należy C. Pameliusa, czyli domniemany C. Hieronima (kapitularz mszalny sporządzony 1571 przez J. Pameliusa na podstawie rpsów kilku lekcjonarzy z Brugii i Kolonii), C. Al-kuina (epistolarz, wyd. 1750 przez M. Tommasiego), C. z Würz-burga (I cz. lekcjonarza pochodzenia ang. z ok. 700, wyd. 1910 przez G. Morina), C. z Murbach (kapitularz mszalny z końca VIII w., sporządzony na podstawie wcześniejszego lekcjonarza, wyd. 1913 przez A. Wilmarta), C. z Leningradu (epistolarz z Korbei z ok. 772-780, wyd. 1937 przez A. Wilmarta), C. podwójny (fragmenty lekcjonarza ze Stuttgartu z VIII w., wyd. 1951 przez A. Dolda), C. z Neapolu (kapitularz mszalny sporządzony na podstawie Ewangeliarza z Lindisfarne z ok. 710, wyd. 1891 przez Morina).

Nazwą c. określił Morin księgę zw. liber commicus (łac. comma odcinek), zawierającą teksty czytań mszalnych na cały rok dla rytu mozarabskiego.

 

G. Morin, Liber commicus sive lectlonarlum missae quo tole tana ecclesia ante annos 1200 utebatur. Mar 1893; tenże, Constantius, ivéque de Constantinople et les origines du C. romain, RBen 15(1898) 241-246; tenże, Le plus ancien C. ou lectionnaire de l'Eglise romaine, RBen 27(1910) 40-74; A. Wil-mart. Le C. de Murbach, RBen 30(1913) 25-69; T. Klauser, Das römische Capitulare evangeliářům, Mr 1935, s. LXXXI-CXX; G. Godu, DACL V 316--323; A. Wilmart, Le lectionnaire d'AIcuin (Comes ab Albino emendatasi, EL 51 (1937) 136-197; A. Dold, Vom Sakramentare, C. und Capitulare zum Missale, Beuron 1943; tenże, Ein Vorläufer des C. vom Murbach, EL 65(1951) 237-252; R. Amiet, Un c. carolingien inédit de la Haute-Italie, EL 67 (1953) 335-365; A. Perez de Urbe), A. Gonzales y Ruis-Zorilla, Liber commicus. Edición critica I-II, Ma 1950-55; K. G am ber. Die älteste Fragmente des C. des heiligen Hieronymus (Cod.Vat.Lat. 4329. fol. 87), EL 75(1961) 214-222; Vogel 286-287,309-320.

Podobne prace

Do góry