Ocena brak

Co zaobserwował teleskop Hubble'a?

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

Teleskop Hubble'a fotografował również obszary, gdzie rodzą się i umierają gwiazdy. Obserwował najjaśniejszą znaną gwiazdę wszechświata, ukry­tą za obłokami materii międzygwiezdnej po dru­giej stronie naszej Galaktyki. Wykonał także zdję­cia umierającej gwiazdy Eta Carina, odrzucającej zewnętrzne warstwy swej atmosfery przed osta­teczną eksplozją.
Jedną z najbardziej fascynujących fotografii wykonanych przez teleskop Hubble'a jest zdjęcie oddalających się galaktyk, oglądanych z coraz większej odległości zarówno przestrzennej, jak i czasowej, gdyż ich światło potrzebuje coraz wię­cej czasu, by do nas dotrzeć.
Teleskop Hubble'a trzeba będzie prawdopo­dobnie wyłączyć około roku 2005. NASA planu­je zastąpić go teleskopem nowej generacji (NGST), który zostanie umieszczony na orbicie znacznie bardziej oddalonej od Ziemi niż obecnie działają-e>. Dzięki temu można będzie uzyskać o wiele lep­sze zdjęcia kosmosu. Większość szczegółów tego projektu może jeszcze ulec zmianie, jednak lustro NGST będzie z pewnością znacznie większe od mającego 2,4 m lustra teleskopu Hubble'a. Nowe technologie stosowane obecnie przy budowie superlekkich luster teleskopów sprawiają, że głów-n> m ograniczeniem rozmiarów urządzenia będzie nie jego masa, lecz średnica. Lite, pojedyncze lustro noże mieć średnicę około 6 metrów, podczas gdy składane z segmentów nawet 20 metrów.
NGST będzie prawdopodobnie w stanie obser­wować najodleglejsze obiekty, odbierając echa okresu narodzin galaktyk. Przed tym był już tylko Wielki Wybuch, eksplozja która stworzyła wszech­świat. Na swych obrzeżach kosmos ciągle jeszcze świeci promieniowaniem pochodzącym z tego wybuchu, tzw. kosmicznym promieniowaniem tła. Nieregularności tego promieniowania, odkryte w 992 roku przez radioteleskop mikrofalowy COBE pochodzą prawdopodobnie od zawiązków współ­czesnych galaktyk.

Podobne prace

Do góry